Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/23/2010

Mindre sött och mer grönt bland ungdomar

Barn och ungdomar i Sverige äter mer frukt och grönt och konsumerar mindre sötsaker och läsk. Var tredje sjundeklassare äter nu grönsaker minst en gång per dag.
 
Mindre sött och mer grönt bland ungdomar
Det visar en ny undersökning om matvanor och fysisk aktivitet bland skolelever i årskurs fem, sju och nio som Statens folkhälsoinstitut presenterar.
 
– De senaste siffrorna visar att tidigare års trend håller i sig. Vi är på väg mot den rekommenderade nivån på 500 gram frukt och grönsaker varje dag, vilket motsvarar tre frukter och två rejäla nävar grönsaker, för att må bra och minska sjukdomsrisker, säger Pia Lindeskog, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut.
 
Undersökningen visar också att de skillnader i matvanor mellan män och kvinnor som vi ser i vuxen ålder, syns redan från 11 års ålder - flickor äter mer grönsaker än pojkar.
 
När det gäller fysisk aktivitet är utvecklingen blandad. Allt fler, både pojkar och flickor, uppger att de är fysiskt aktiva varje dag eller nästan varje dag. Bland 15-åringarna anger fyra av tio pojkar och tre av tio flickor att de är fysiskt aktiva varje dag.
 
Andelen som uppger att de är inaktiva minskar. Dock finns en tendens till ökning bland både pojkar och flickor som är stillasittande mer än fem timmar per dag.
 
– De positiva trenderna vi ser kan vara ett resultat av en generellt ökad medvetenhet i samhället och det arbete som skett i bland annat skolor kring mat och fysisk aktivitet. Men vi får inte slå oss till ro. Det är viktigt att vi fortsätter det långsiktiga arbetet med insatser på flera nivåer för att lägga grunden för hälsosamma vanor bland barn och unga, säger Pia Lindeskog.
 
Några fakta ur undersökningen:
 
- Var tredje sjundeklassare äter grönsaker varje dag.
 
- Var femte 15-åring äter godis och choklad dagligen eller nästan dagligen.
 
- Redan vid elva års ålder äter flickor mer frukt och grönsaker och pojkar dricker mer läsk och äter mer godis och choklad. Skillnaderna mellan könen ökar ju äldre skoleleverna blir.
 
- Fler än fyra av tio 15-åriga pojkar är fysiskt aktiva varje dag.
 
- Tre av tio flickor är fysiskt aktiva varje dag.
 
- Pojkar ägnar sig mer än flickor åt stillasittande aktiviteter som tv- och dataspel. När det gäller datoranvändning har det dock skett en utjämning av könsskillnader och pojkar och flickor är nu på samma niv
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel