Skribent: Kristina Nordqvist
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/1/2003

Barn pluggar bättre om de rör sig mer

Barn som rör sig mycket på gympalektioner eller på raster klarar studierna bättre. Det visar ett skolprojekt i Bunkeflo i Malmö.
 
Dagens idrottslektioner hotas allt mer av nedskärningar. Enligt en rapport från förra året har svenska barn i första till tredje klass schemalagd idrott i genomsnitt 1,5 timme per vecka.
 
Men på Ängslättsskolan i Bunkeflo i Malmö får eleverna röra på sig betydligt oftare. Här står idrott på schemat varje dag och det blir sammanlagt cirka 4 timmar i veckan.
 
Ingegerd Ericsson är forskare och idrottslärare och har under tre år följt barnen i klass ett till tre i Ängslättsskolan. Hon har studerat motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer och vill veta hur dessa faktorer påverkas av de många idrottstimmarna.
 
En första uppföljning av skolprojektet fastställer teorin om att barn som rör på sig mycket får bättre studieresultat. I en intervju med Sveriges Radios Ekoredaktion säger Ingegerd Danielsson:
– Framför allt påverkas skrivförmågan i svenska och rumsuppfattningen i matematik. Där finns det klara skillnader mellan de som fått mer rörelse i skolan och de som bara har haft två timmar i veckan.
 
Spontan rörelse viktig
Projektet visar också att de barn som har sämst rörlighetsförmåga har mest att vinna på daglig idrott. Motoriken tränas då upp och de får in en vana att röra på sig.
 
Resultaten skiljde sig även något mellan pojkar och flickor. Jämfört med flickor påverkades pojkars motorik och skolprestationer i högre grad av den dagliga idrotten.
– Det är jätteviktigt att barn rör på sig. Då behöver det inte handla om organiserade idrottsövningar utan det är lika bra om de leker ute i en koja på rasten, säger Robert Harvigsson, idrottsledare i Ängslättsskolan.
 
Han tycker att det är tråkigt att spontan rörelse har minskat bland dagens barn och ungdomar. Stillasittande inomhusaktiviteter som TV-spel, DVD och datorer har blivit populärare sätt att umgås. Det är synd, med tanke på att rörelse och motion har många positiva fysiska effekter, som bättre rörelseförmåga, starkare skelett, bättre kondition och överlag en bättre hälsa.
 
Nu när vetenskapliga resultat har visat att motion även ger positiva psykiska effekter finns det ännu större anledning att uppmuntra barn till mer fysisk aktivitet.
 
Fakta:
Bunkeflomodellen- en hälsofrämjande livsstil
Allt fler vill investera i hälsa och rörelse. Sedan Bunkefloprojektet startades hösten 1999 i Ängslättsskolan i Malmö har intresset för projektet vuxit och utvecklats till ett koncept: bunkeflomodellen. Idag har konceptet utvidgats så att inte bara skolor utan även företag och organisationer inspireras av bunkeflomodellen för ny livsstil. Förenklat handlar det om att hitta fler sätt till mer fysisk aktivitet i vardagen.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel