Skribent: Tina Fallgren
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/19/2011

Kaffe kan minska risken för stroke

Nu kan du dricka både ditt morgonkaffe och eftermiddagskaffe med gott samvete. Enligt den nya studien har kvinnor som drack mer än en kopp kaffe om dagen 25 % lägre risk att drabbas av stroke än kvinnor som drack mindre.
 
Kaffe kan minska risken för stroke
I studien deltog 34 670 kvinnor mellan 49 och 83 år, alla utan hjärtsjukdomar. Forskarna följde upp kvinnorna under tio års tid.
 
- Vi fann att kvinnor som drack 1-5 koppar kaffe per dag hade 22-25% lägre risk att drabbas av stroke jämfört med de som drack mindre än en kopp per dag, säger Susanna Larsson, forskare som lett studien.
 
Vilka slutsatser kan man dra av resultaten?
 
- Att en liten mängd kaffe per dag är kopplat till lägre risk för stroke. Eftersom resultaten är baserade på observationella data går det inte att säga ett orsakssamband utan endast att det finns en koppling, säger Susanna.
 
Viss kritik mot studien
Enligt läkare som har kommenterat studien är den inte slutgiltig. Resultatet är snarare ytterligare ett dokument att lägga till diskussionen kring kaffe och hälsa och Dr Larry Goldstein, professor i medicin vid Duke University, är kritisk.
 
- Alla dessa studier bevisar inte att kaffedrickande förhindrar stroke. Och människor måste vara försiktiga när de agerar på enskilda studier, säger han.
 
Men även om doktor Goldstein är kritisk så tycker han att studien är viktig ur ett vetenskapligt perspektiv.
 
- Den här typer av studier är viktiga eftersom de ger oss ledtrådar till svaren, men de måste sättas in i sin kontext med alla de gränser det innebär. Det positiva är att kaffedrickande inte verkade öka risken för stroke, konstaterar dr Goldstein.
 
Även Cathy A. Sila, chef för Strokecenter vid Case Western Reserve University school of medicine, är kritisk till studien.
 
Hon säger att resultat från studier på kost och näring kan vara en utmaning att tolka. För även om studierna är korrekta så är enkäten självrapporterande och kan därför vara full med framförallt felaktigheter men även med fördomar.
 
- Hur kan vi ens veta att deras egen beräknade förbrukning är korrekt? frågar hon sig.
 
Men även hon ser något positivt med studien, hon förnekar inte att kaffedrickande kan ha en positiv effekt för att skydda sig mot stroke.
 
Sverige toppar kaffelistan
Susanna Larsson har svar till de kritiska rösterna.
 
- Vi har i studien även kontrollerat andra faktorer som skulle kunna förklara sambandet. Trots det kan vi inte utesluta att det finns någon okänd faktor som är kopplat till kaffekonsumtion och risk för stroke som förklarar sambandet. Det kan man aldrig utesluta när det gäller resultat från observationella studier som denna, säger hon.
 
Ungefär hälften av världens kaffeexport går till Europa och av detta är vi i Norden bäst på att dricka denna svarta dryck. Hela tre procent går till Sverige, vilket motsvarar 90 miljoner kilo råkaffe per år, omräknat per dag blir det 3 koppar kaffe per person. Men så ligger också Sverige tvåa på listan över de mest kaffedrickande länderna i världen, etta ligger Finland.
 
Som en av världens mest älskade dryck har kaffe också utsatts för mycket forskning, men alla studier har inte visat på samma sak. Enligt en studie från 2009 minskade risken för att få en stroke med 20 % om man drack mer än fyra koppar kaffe om dagen.
 
Året efter kom en annan studie som visade på det motsatta, nämligen att risken att få stroke istället ökade snabbt efter fikastunden.
 
Bör vi svenskar dricka mer kaffe?
 
- Det är för tidigt att dra någon sådan slutsats. Däremot finns det ingen anledning att avstå helt från kaffe om man av någon anledning fått för sig att kaffe skulle vara ohälsosamt. Andra studier som gjorts har visat att det även finns ett samband mellan kaffekonsumtion och lägre risk för typ 2 diabetes, levercancer och Parkinsons sjukdom.
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel