Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/7/2011

Ny gen kopplad till dyslexi funnen

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att en gen som är kopplad till dyslexi och som har en överraskande biologisk funktion - den styr nämligen flimmerhår vilket är projektioner som cellerna använder för att kommunicera.
 
Ny gen kopplad till dyslexi funnen
Dyslexi är till stor del ärftlig och kopplad till ett antal gener vars funktioner är till stor del okända.
 
I den nya studien visar forskarna att en av dessa gener, DCDC2, är involverat i regleringen av signalering av flimmerhår i hjärnans nervceller.
 
- Vår upptäckt ger oss en möjlig ny neurobiologisk mekanism för dyslexi, säger professor Juha Kere, som har lett studien tillsammans med professor Eero Castrén på Helsingfors universitet.
 
Flimmerhåren kallas för Cilia och är just hårliknande strukturer som man hittar på ytan av de flesta cellerna. Deras syfte har länge varit något av ett mysterium men senare forskning har visat att de celler använder dem för att kommunicera spelar en avgörande roll i utvecklingen av kroppens organ.
 
Dessa resultat har setts i tidigare forskning på möss där studien visar att DCDC2 och två andra så kallade dyslexigener är involverade i en process genom vilken nervceller flyttas till rätt plats i hjärnan under fosterutvecklingen.
 
-Flimmerhåren är viktiga delar av utrustningen som styr cellernas funktioner,. Just vad de gör och hur det kan resultera i dyslexi är intressanta frågor som vi kommer titta närmare på, säger professor Kere.
 
Håren kan påverka andra sjukdomar
De nya resultaten visar att genenDCDC2 styr längden på flimmerhåren och aktiverar två olika signalsystem i cellen, beroende på graden av geners aktivitet.
 
När den mänskliga varianten av genen överfördes till nervceller gav det upphov till ovanligt neurala prognoser uteslutande i cilierade celler. Och just ciliär dysfunktion i olika organ har förknippats med ett brett spektrum av sjukdomar från ovanliga genetiska sjukdomar som polycystisk njursjukdom till diabetes, fetma och schizofreni.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel