Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 12/11/2012

Våldsamma TV-spel ger ökad aggressivitet

En ny amerikansk studie visar att dom som spelar våldsamma TV-spel tre dagar i rad uppvisar ett ökat aggressivt beteende för varje dag de spelar.
 
Våldsamma TV-spel ger ökad aggressivitet
I den aktuella studien ingick 70 franska universitetsstudenter som delades in i grupper för att spela ett våldsamt TV-spel eller ett utan våld.
 
De fick spela i 20 minuter per dag under tre dagar i följd. De våldsamma spelen som spelades var Condemned 2 och Call of Duty 4 och spel utan våld var S3K Superbike, Dirt2 och Pure.
 
TV-spel kan jämföras med rökning
- Detta är den första studien som visar de långsiktiga effekterna av våldsamma TV-spel och det är viktigt eftersom så många ungdomar regelbundet spelar dessa spel. Att spela TV-spel kan jämföras med cigarettrökning. En enda cigarett kommer inte att orsaka lungcancer, men rökning under veckor eller månader eller år ökar kraftigt risken. På samma sätt kan upprepad exponering för våldsamma TV-spel ha effekt på aggressivit, säger Brad Bushman, professor i kommunikation och psykologi vid Ohio State University och en av forskarna bakom studien.
 
Efter att ha spelat TV-spelet fick de delta i en övning som mätte deras fientliga förväntningar. De fick inledningen på en berättelse och skulle sedan lista 20 saker som huvudpersonen kommer att göra eller säga i fortsättningen av berättelsen. Därefter fick studenterna delta i en konkurrensutsatt övning för att mäta aggressionen.
 
Resultaten visade att för varje dag som studenterna spelat våldsamma spel så ökade deras fientliga förväntningar.
 
- Människor som regelbundet spelar våldsamma spel kan komma att se världen som en fientlig och mer våldsam plats än de som inte spelar våldsamma spel. Efter att ha spelat ett våldsamt TV-spel fann vi att deltagarna förväntade sig att andra skulle bete sig aggressivt. Den förväntan kan göra dem mer defensiva och mer benägna att svara med aggression själva, säger Bushman.
 
De studenter som spelade TV-spel utan våld visade inga förändringar på deras fientliga förväntningar eller deras aggression.
 
För dom som spelar TV-spel regelbundet i månader och år är det enligt forskarna omöjligt att veta säkert hur mycket aggressiviteten kan öka hos dom.
 
- Vi skulle veta mer om vi kunde testa spelare under längre tid, men det är varken praktiskt eller etiskt. Troligen skulle aggressionen öka för att så småningom plana ut. Det finns dock ingen anledning att tro att aggressionen skulle minska med tiden, så länge spelarna fortfarande spelar våldsamma spel, avslutar Brad Bushman.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel