Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/24/2013

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

Matematiska inlärningssvårigheter, så kallad dyskalkyli, anses vara ungefär lika vanligt som dyslexi, lässvårigheter. Ändå är det betydligt mindre utforskat. Ett bidrag till att råda bot på detta presenteras nu vid Linköpings universitet.
 
Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi
Mellan tre och sex procent av alla barn beräknas ha matematiska inlärningssvårigheter, berättar Rickard Östergren, som nyligen disputerat i psykologi.
 
Han har sökt svar på frågan varför barn får inlärningssvårigheter i matematik. Hans empiriska underlag är tre studier av barn från 6-årsåldern och upp till 13.
 
– Området är föga utforskat jämfört med läs- och skrivsvårigheter, säger han. Här finns ett antal hypoteser, men ingen konsensus.
 
Två vanliga hypoteser är att inlärningssvårigheterna beror på olika störningar i barns sifferuppfattning, respektive att det beror på att generella förmågor såsom arbetsminnet är stört.
 
Slutsatsen i Rickard Östergrens avhandling är att flera störningar samtidigt kan ge upphov till inlärningssvårigheten. Det kan vara svårigheter med såväl grundläggande siffer- eller antalsuppfattning, som mer generella svårigheter med arbetsminnet.
 
Att förstå mer exakt vad matematiska inlärningssvårigheter beror på kan vara viktigt för att utforma åtgärderna i undervisningen på rätt sätt, framhåller Rickard Östergren. Det handlar om att kompensera och att träna rätt saker.
 
– Om ett barn har en svag sifferuppfattning, men gott arbetsminne, så kan det åtminstone delvis uppväga bristen. Ett gott arbetsminne kan kompensera för en svag sifferuppfattning – och vice versa.
 
– Därför är det så viktigt att vi inte klumpar ihop barn i alltför grova kategorier. Det hjälper dem inte, de är sinsemellan så olika så stödet måste utformas individuellt.
 
Fakta:
Tecken på dyskalkyli
 
1. Räknar Du på fingrarna?
2. Har Du haft svårt att lära dig klockan?
3. Har Du svårt att snabbt avgöra olika tals värden?
4. Har Du svårt att hantera pengar och pengars värde?
5. Räknar Du långsammare än andra?
6. Har Du problem med att lära Dig multiplikationstabellerna?
 
Om du svarar JA på fyra eller fler av frågorna så kan det handla om dyskalkyli.
 
Att tänka på vid dyskalkyli hos barn
Det är viktigt med rätt bemötande. Om det rör sig om dyskalkyli så ligger inte alltid hjälpen i att arbeta jättemycket med det som barnet har svårt med i matematik. Då ligger ofta den bästa hjälpen i att bara arbeta korta stunder åt gången, t ex när man lär in multiplikationsfakta.
 
Ibland måste man minska ner antalet övningsuppgifter så att barnet även hinner lite svårare matematikuppgifter, som de har kapacitet för. Många barn med dyskalkyli, tappar lusten att räkna. Det är inte ovanligt att de hamnar i att klandra sig själv för att vara ”dumma i huvudet”. De flesta är dock normalbegåvade, trots problem med matematiken. De behöver rätt bemötande, de behöver bli bekräftade att de svårigheter som de har inte beror på att de är dumma.
 
Det är inte heller ovanligt att problemen visar sig i svårigheter att tidsplanera, planera aktiviteter i vardagen eller hålla överenskommelser. Har svårigheterna varat länge så behöver man vända utvecklingen genom att barnet börjar ”vinna segrar” i vardagen. Man måste låta barnet hamna i situationer där han/hon också får lyckas.
 
Källa: dyskalkyli.nu
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel