Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/1/2014

Frukost viktig för barn och tonåringar

Frukosten påverkar risken för att utveckla metabolt syndrom. Det visar en studie från Umeå universitet. I studien såg man att ungdomar som åt en bristfällig frukost hade en högre förekomst av det metabola syndromet 27 år senare, jämfört med de som åt en mer fullvärdig frukost.
 
Frukost viktig för barn och tonåringar
Metabola syndromet är en samling faktorer som är kopplade till en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. I metabola syndromet ingår bukfetma, höga nivåer av det skadliga blodfettet triglyderider, låga nivåer av det skyddande blodfettet HDL, högt blodtryck och högt fasteblodsocker.
 
I studien fick alla som gick ut nionde klass i Luleå 1981 svara på frågor om vad de ätit till frukost. 27 år senare genomgick deltagarna en hälsokontroll då man undersökte förekomst av det metabola syndromet och dess delkomponenter.
 
Studien visar att de som hoppade över frukosten eller åt en bristfällig frukost i ungdomen hade 68 procent högre förekomst av metabola syndromet i vuxen ålder, jämfört med de som åt en mer fullvärdig frukost. Detta efter att hänsyn tagits till andra levnadsvanor samt socioekonomiska faktorer i ungdomen.
 
Bukfetma och högt fasteblodsocker var de delkomponenter i vuxen ålder som tydligast kunde kopplas till en bristfällig frukost i ungdomen.
 
– Ytterligare studier behövs för att förstå mekanismerna bakom sambandet mellan bristfällig frukost och metabola syndromet, men våra resultat och flera tidigare studier tyder på att en bristfällig frukost kan påverka blodsockerregleringen negativt, säger Maria Wennberg som är studiens huvudförfattare.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel