Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/13/2014

Dålig kondition och låg IQ i tonåren ökar risken för demens

Män som vid 18 års ålder har en sämre fysisk kondition och/eller lägre IQ drabbas oftare av demens före 60 års ålder. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin gjord på över en miljon svenska män.
 
Dålig kondition och låg IQ i tonåren ökar risken för demens
Forskarna har i flera omfattande forskningsstudier analyserat svenska mäns mönstringsresultat och kunnat visa på kopplingen mellan fysisk kondition i tonåren och senare hälsoproblem.
 
I sin senaste studie, som bygger på data om 1,1 miljoner unga svenska män, visar Göteborgsforskarna att den som har sämre kondition och/eller lägre IQ i tonåringen oftare drabbas av tidig demens.
 
– Tidigare studier har visat på kopplingen mellan kondition och demensrisk vid högre ålder. Nu kan vi för första gången visa att riskökningen även gäller vid tidig demens och dess förstadier, säger forskaren Jenny Nyberg vid Sahlgrenska akademin som lett studien.
 
Uttryckt i siffror visar studien att män som vid mönstringen hade en sämre fysisk kondition 2,5 gånger oftare utvecklade tidig demens senare i livet. En lägre IQ innebar 4 gånger högre risk, och en kombination av både svag kondition och lågt IQ medförde 7 gånger högre risk för tidig demens.
 
Riskökningen kvarstod även sedan den kontrollerats för andra riskfaktorer som ärftlighet, tidigare sjukdomar och socioekonomiska förhållanden.
 
– Vi vet sen tidigare att fysisk och kognitiv träning minskar risken för neurologiska sjukdomar. Vid fysisk träning ökar antalet nybildade nervceller i den vuxna hjärnan, vilket stärker våra mentala och fysiologiska funktioner. Med andra ord kan en god fysisk kondition göra hjärnan mer motståndskraftig mot skador och sjukdomar, säger Georg Kuhn, forskare vid Sahlgrenska akademin som medverkat i studien.
 
Personer som drabbas av tidig demens är ofta i arbetsför ålder och kan ha hemmaboende barn, vilket gör konsekvenserna för både den drabbade och för omgivningen än allvarligare. Trots det är patienter med tidig demens en relativt ouppmärksammad grupp.
 
– Det gör det angeläget att initiera mer forskning kring hur fysisk och mental träning kan påverka förekomst av demenssjukdomar. Kanske kan träning användas både i förebyggande syfte och som behandling för de som ligger i riskzonen för tidig demens, säger Jenny Nyberg.
 
 
Fakta:
Demens
Demens är en grupp olika sjukdomar som kännetecknas av att de gradvis försämrar de kognitiva förmågorna. Demens finns i alla folkgrupper och ökar påtagligt med ökande ålder. Bland 65–69-åringar drabbas cirka 2 procent, därefter fördubblas antalet var femte år.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel