Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/5/2014
Uppdaterad: 4/6/2014

Välling ökar risken för övervikt

Barn som får välling istället för bröstmjölk vid sex månaders ålder har oftare övervikt ett år senare. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat matvanor och tillväxt hos över 2 000 barn i Halland.
 
Välling ökar risken för övervikt
I samarbete med barnhälsovården i Region Halland har man under åtta år följt 2666 förskolebarn. Syftet var att kartlägga barnens matvanor och tillväxt under det första levnadsåret samt att studera föräldrarnas uppfattning om och inställning till små barns hälsa.
 
Resultaten visar att föräldrarna tycker att barnens hälsa har en självklar koppling till deras matvanor. Men i föräldrarnas strävan att hålla barnen glada och nöjda ökar också risken för ohälsosamma matvanor.
 
– De flesta föräldrar använder ibland mat för att glädja eller trösta. Det här bör hälso- och sjukvårdspersonal vara medvetna om när de ger kostråd eller på annat sätt försöker balansera föräldrarnas inställning till matfrågor, säger Gerd Almqvist-Tangen, doktorand vid Sahlgrenska akademin och barnhälsovårdsutvecklare.
 
I studien undersökte man även amningsvanorna och de visar att var fjärde mamma någon gång haft problem med amningen under barnets första levnadsår. Av de 2666 mödrar som ingick i studien ammade 58 procent sina barn när de var sex månader – men bara 1,6 procent av mödrarna helammade.
 
– Vi vet att mammor som har svårt att amma ofta slutar amma i förtid. Eftersom detta ökar risken för övervikt är det viktigt att amningsproblem uppmärksammas tidigt, säger Gerd Almqvist-Tangen.
 
Studierna visar att barn som fick välling som tillägg när de var sex månader hade ett högre BMI vid 12 respektive 18 månaders ålder. Hos barn som fick gröt eller puré som tillägg sågs inte motsvarande risk.
 
–Vår rekommendation är att undvika välling som tillägg och istället välja gröt. Om föräldrarna vill ge barnet välling, så bör de undvika att använda en nappflaska efter ett års ålder och istället erbjuda vällingen i en mugg, avslutar Gerd Almqvist-Tangen.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
2/23/2015 6:31:08 PM - Jessi
Vad ska MAN väga?
Hur mycket ska man väga när man är 14 år och är 1,70 meter lång?
 
Kommentera denna artikel