Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/16/2014
Uppdaterad: 5/18/2014

Känsla av ensamhet som barn ökar risken för självmord senare

Upplevelsen av ensamhet i barndomen är tydligt relaterat till en förhöjd risk för självmordsbeteende senare i livet. I en avhandling från Stockholms universitet analyserar sociologen Yerko Rojas vilka riskfaktorer som finns i barndomen för att begå självmord eller göra ett självmordsförsök som ung vuxen.
 
Känsla av ensamhet som barn ökar risken för självmord senare
Varje år begår över 10 000 svenskar självmord eller självmordsförsök. Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar och unga vuxna.
 
– En av studierna i min avhandling visar att pojkar som haft frånvaro i skolan trots att de inte varit sjuka, de som växt upp i familjer som fått socialbidrag någon gång under uppväxten och de som uppgav att de oftast var ensamma löpte en större risk att begå självmord senare i livet, säger Yerko Rojas vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
 
För de pojkar i 12-13 års ålder som upplevde sig ensamma var självmordsrisken cirka tre gånger högre jämfört med de som uppgav att de för det mesta umgicks med andra barn eller vuxna.
 
I en utökad studie av samma pojkar utvidgades självmordsbeteende till att även omfatta självmordsförsök som parallellt analyserats med utåtriktat våld.
 
– Såväl självmordsbeteende som utåtriktat våldsamt beteende visade sig vara relaterat till i vilken utsträckning pojkarna jämförde sina framtidsutsikter med andras som 12–13-åring. De som jämförde sig ofta med andra hade en högre risk att antingen begå en självmordshandling eller en utåtriktad våldshandling senare i livet jämfört med de som jämförde sig själva med andra i en lägre utsträckning, säger Yerko Rojas.
 
Majoriteten av självmordshandlingar begås av kvinnor och utvecklingen av självmordsförsök sedan början av 1990-talet har varit särskilt betungande för flickor och unga vuxna kvinnor.
 
– Flickor som betygsmässigt presterade under eller över genomsnittet hade en förhöjd risk att begå en självmordshandling om de trodde att deras familjer skulle vilja att de blev ihågkomna av sina klasskamrater som någon som var duktig i skolan snarare än någon som var omtyckt i klassen, säger Yerko Rojas.
 
För pojkar visade sig enbart betyg under genomsnittet vara en riskfaktor, oberoende av familjeambition. I övrigt visade det sig att ensamhet, frekvent social jämförelse eller upplevelse av ekonomiska svårigheter under barndomen även utgjorde riskfaktorer för flickors självmordshandlingar senare i livet.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel