Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/26/2015

Förläng telomererna genom att stå och gå mer

Genom att ta ståpauser eller gå en runda kan du enkelt förlänga dina telomerer. Telomererna är kopplade till vår biologiska ålder och därmed vår livslängd.
 
Förläng telomererna genom att stå och gå mer
I den svenska studien deltog 101 män och kvinnor. De var överviktiga pensionärer med bukfetma och inaktiva.
 
Studien gick ut på att de genom fysisk aktivitet på recept skulle bli mer aktiva. Under studien minskade den stillasittande tiden med två timmar per dag och antalet steg ökade med i snitt 1 663 per dag. I slutet av studien ägnade deltagarna 159 minuter i veckan åt motion. Vikt, midjemått och andel fett i kroppen minskade och blodfetter och blodsockerbalans förbättrades.
 
Hos 49 deltagare mätte man telomerlängd i blodceller före och sex månader efter studien. Forskarna fann att telomererna förlängdes hos vissa och förkortades hos andra. Däremot såg man ingen skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen.
 
För att förstå orsakerna till att telomererna blev längre eller kortare undersökte man sambandet med förändring av träningsintensitet, antal steg, stillasittande tid och total fysisk aktivitet.
 
Man kom fram till att det fanns ett starkt samband mellan minskad stillasittande tid och telomerförlängning.
 
 
Källa: Karolinska institutet
 
Fakta:
Telomerer
Telomerer är ytterdelar på kromosomer och ingår i DNA-kedjan. Telomerer skyddar DNA vid celldelning och har betydelse för vår hälsa och livslängd.
 
Tidigare studier visar att oxidativ stress, rökning, stress och depression kan leda till telomerförkortning. Personer med diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar har kortare telomerer än friska. Studier visar också att man kan öka telomerlängden genom motion och sund kost.
 
Läs mer om telomerer:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel