Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/2/2017

Magfett ökar risken för sjukdom

Kroppsformen spelar stor roll för om du ska drabbas av sjukdom eller inte.
 
Magfett ökar risken för sjukdom
Att samla på sig fett runt magen istället för runt höfter och lår ökar risken för både typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
 
Forskare vid Massachussets General Hospital studerade om det faktiskt spelar någon roll var vi sparar överskottsfett och risken för sjukdomar. Man konstaterade att det spelar en avgörande roll var vi lagrar överskottsfett och att det är genetiskt var vi lagrar överskottsfettet.
 
Tidigare observationsstudier har visat en högre frekvens av typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar hos personer med bukfetma, men man har inte kunnat utesluta att livsstilsfaktorer som kost, rökning och brist på motion var de verkliga orsakerna till ökad sjukdomsrisk.
 
För att besvara den frågan lät man testdeltagare genomgå "Mendels randomisering". Det är en metod som mäter hur ärvda genvarianter orsakar utvecklingen av en sjukdom. Med hjälp av data från en tidigare studie som identifierat 48 genvarianter i samband med midja-höft-kvoten justerad för BMI och utvecklat en poängskala som visar genetisk risk i förhållande till kroppsform. Som underlag användes uppgifter från mer än 400.000 personer.
 
Resultaten visade tydligt att risken för sjukdomar ökade vid bukfetma. Man såg ett tydligt samband med bland annat följande sjukdomar:
 
- typ 2-diabetes
- hjärt- och kärlsjukdomar
- ökning av blodfetter
- förhöjt blodsocker
- högre systoliskt blodtryck
 
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel