Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/9/2007

Eget ansvar och aktiv livsstil gör det lättare att hålla vikten

Många som går ner i vikt har svårt att behålla den nya vikten efteråt, och det finns många bakomliggande orsaker till varför det är lätt att gå upp de kilon man just förlorat. Kristina Elfhag och Stephan Rössner vid Karolinska universitetssjukhuset har försökt att kartlägga de bakomliggande faktorerna till varför vissa personer inte klarar att behålla sin nya vikt.
 
Eget ansvar och aktiv livsstil gör det lättare att hålla vikten
- Det är för många människor svårt att gå ner i vikt, men det är en ännu större utmaning att behålla vikten efteråt, förklarar Kristina Elfhag.
 
Hon är psykolog och medicine doktor vid Karolinska universitetssjukhuset och har tidigare forskat mycket kring personlighet, fetma och ätbeteende. Tillsammans med professor Stephan Rössner har hon gjort en studie - ”Obesity reviews - weight maintenance” - där de försökt utröna vilken personlighetstyp som lyckas behålla vikten efter en viktnedgång.
 
Framgångsfaktorerna
Resultatet av studien visar att det är en mängd olika faktorer som spelar in när det gäller att behålla vikten efter viktminskning.
 
- Naturligtvis spelar biologiska orsaker in, men det har mycket med den mentala biten att göra också, berättar Kristina Elfhag.
 
Bland dem som lyckades behålla vikten såg man bland annat att viktminskningen hade börjat tidigt i själva processen, och att många hade en fysiskt aktiv livsstil och en regelbunden måltidsrytm. Men också psykologiska faktorer var avgörande om man skulle behålla vikten. Studien visade att det var viktigt med såväl socialt stöd och mindre stress, och att man hade motivation och själv kunde ta ansvar över sin viktminskning.
 
De som inte kunde behålla sin vikt däremot hade som gemensamma nämnare en passiv livsstil med mycket stillasittande. Också här spelade psykologiska orsaker in: många hade orealistiska förväntningar på viktminskningen innan de började processen och blev därför besvikna när de inte gick ner så mycket som de förväntat. Många använde ätandet som ett svar på negativa känslor och stress.
 
- Man måste vara fokuserad och motiverad när man ska behålla vikten efter viktminskning, och har man inte det psyket kan det vara svårt att stå emot frestelser, menar Kristina Elfhag.
 
Övernäring dödar fler än undernäring
För ett tag sedan kom det ut en ny bok - Ormen i paradiset av Miki Agerberg. Den kartlägger fetmaepidemins utbredning i Sverige och världen. I förordet skrivet av Stephan Rössner kan man läsa: ”Fetma var förr en överklassmarkering, men är idag en underklassjukdom och häpnadsväckande vanlig även i u-länder.”
 
Hur stor del spelar den socioekonomiska biten när det gäller fetma och viktminskning?
- Vi har inte undersökt det i just den här studien, men fetman hänger tydligt ihop med den socioekonomiska nivån. De som har en högre utbildningsnivå är mer vana vid att ta till sig ny information och sätta sig in i nya rön. Det finns också en högre press på dem som tillhör den högre socioekonomiska nivån att se bra ut. Sedan är det ju i regel dyrare att äta nyttig mat, så det har blivit lite av en klassfråga.
 
Kring tiden för millennieskiftet skedde en tvärvändning i den globala hälsostatistiken - för första gången dog fler människor av övernäring än av undernäring. Fetman är ett globalt växande problem, trots att alla är medvetna om konsekvenserna som blir av att konsumera mer energi än vad man gör av med. Frågan som samhället måste kämpa med nu är hur man förebygger fetma som folksjukdom.
 
Stephan Rössner skriver i förordet till Ormen i paradiset att det är i princip omöjligt att förebygga fetma, om man inte går in i samhällsmaskineriet och ändrar på arkitektur, trafikpolitik, skattesystem, utbildning, teknologi och samhällsekonomi. Det kan nog stämma till viss del, men några enkla åtgärder skulle kanske kunna hjälpa en del.
 
- Subventionera ”bra” och ekologisk mat och höj momsen eller sätt varningslappar på ”dålig” fet mat. Det är åtminstone en bra början på ett lite nyttigare samhälle, säger Kristina Elfhag.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel