Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/5/2012

Fetma och övervikt behöver inte gå i arv

Om någon av föräldrarna är kraftigt överviktig ökar risken att också barnen blir överviktiga, men de måste inte ärva sina föräldrars fetma. Med rätt förebyggande åtgärder kan viktuppgång förebyggas.
 
Fetma och övervikt behöver inte gå i arv
Förekomsten av fetma och övervikt har ökat dramatiskt världen över. De senaste 25 åren har andelen feta eller överviktiga svenskar ökat med 50 procent och ökningen har främst skett bland unga mellan 16 och 25 år.
 
— I de yngre åldersgrupperna kan man befara att livslängden kommer att minska som en följd av överviktsrelaterad sjuklighet och dödlighet. För att stoppa fetmaepidemin både hos yngre och äldre måste vi skapa ett preventionsarbete på samhällsnivå, säger dietisten Gabriele Eiben.
 
I studien ingick 40 unga kvinnor mellan 18 och 28 år som alla hade minst en förälder med grav övervikt. De unga kvinnorna lottades till två lika stora grupper.
 
Den ena gruppen fortsatte leva sitt liv som vanligt medan den andra gruppen fick gå igenom ett särskilt individuellt anpassat viktprogram som gick ut på att ändra kvinnornas beteende när det gäller kost och fysisk aktivitet.
 
Efter ett år hade kvinnorna i interventionsgruppen gått ner i genomsnitt 3,2 kilo medan kvinnorna i kontrollgruppen hade gått upp i genomsnitt 2,6 kilo.
 
— Vi visar inte bara att det går att förebygga viktuppgång. Ett annat intressant resultat är att enskilda deltagare i den grupp som levde som vanligt kunde lägga på sig uppemot 10 kilo på ett år, och det visar tydligt att barn till en gravt överviktig förälder är en högriskgrupp där vi måste sätta in mer förebyggande arbete, säger Gabriele Eiben.
 
 
Läs mer:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel