Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/8/2008

Barn behöver fysisk aktivitet även på helgen

Barn rör sig mer på vardagarna än på helgerna. Så om fler barn ska uppnå de rekommenderade 60 minuterna fysisk aktivitet per dag, är det inte minst viktigt att utöka aktiviteterna under helgerna. Det visar en undersökning gjord av Andreas Nilsson på Hälsoakademin vid Örebro universitet.
 
 
Barn behöver fysisk aktivitet även på helgen
- Jag har velat öka kunskapen om barn och deras rörelsemönster, eftersom rörelse förebygger ohälsa. Med en aktiv livsstil i unga år, etableras goda vanor som kan följa med när man blir äldre, säger han.
 
Vuxna kan själva tala om hur mycket de har rört sig eller motionerat. Det kan inte barn – de minns inte på samma sätt vad de har gjort. Barns rörelsemönster är dessutom intensivt med avbrott då och då.
 
Andreas Nilsson har undersökt om det finns någon bra mätmetod som också tar hänsyn till detta. Accelerometer är ett mätverktyg som liknar en stegräknare men som mäter intensiteten i rörelserna, och han har utvärderat dess tillförlitlighet.
 
Tvåtusen barn från Danmark, Norge, Estland och Portugal har fått bära en accelerometer under fyra dagar. Mätvärdena har visat när under dagen och veckan barnen har varit fysiskt aktiva. Studien pågick över ett läsår, september till juni, och två åldersgrupper, 9-åringar och 15-åringar, deltog.
 
Inga stora skillnader mellan länderna
- Jag kunde se hur aktiviteten varierade under skoldagen och på fritiden. Det fanns vissa olikheter mellan länderna i hur fysiskt aktiva barnen tilläts vara i skolan och hur långa skoldagar de hade, men det var inget som hade någon avgörande skillnad för resultatet, berättar han.
 
Mätningarna visade att barnen hade en varierande aktivitetsnivå beroende på om det var vardag eller helgdag, och även om det var skoltid och fritid. Det såg ungefär lika ut i alla länderna. På vardagarna var aktiviteten högre än på helgerna. För 15-åringarna var vardagar dominerande.
 
Enklare att vara aktiv på vardagar
Idrottslektioner, raster i skolan och fritidsaktiviteter gjorde det enklare för barnen att vara mer aktiva på vardagar än på helger. Att det också var höga värden för stillasittande på vardagarna var naturligt eftersom barnen var i skolan en stor del av dagen.
 
För 9-åringar var lek utomhus betydelsefullt för den dagliga aktivitetsnivån, medan deltagande i föreningsliv höjde 15-åringarnas aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet både under skoltid och på fritid var viktig för att kunna uppnå de rekommenderade 60 minuterna.
 
Hur barnen tog sig till skolan – med bil, cykel eller gående - hade ingen betydelse. Inte heller spelade det någon roll hur mycket tid de tillbringade framför tv:n.
 
Oklart hur mycket motion som behövs
- Fortfarande vet vi inget om hur mycket barn bör röra sig för optimal hälsoutveckling, bara att det är bra för barn att röra på sig, säger Andreas Nilsson.
 
En slutsats är att om flera barn ska uppnå minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag, är det framförallt under helgerna och efter skoldagens slut på vardagarna som aktiviteterna bör utökas. För att komma vidare behöver mätningar av fysisk aktivitet i fortsättningen göras på samma sätt för att olika undersökningar ska vara jämförbara, och då är accelerometern ett bra mätverktyg.
 
Källa: Newsdesk
 
Fakta:
 
 
11/12/2008 10:26:54 PM - Jessica
Har börjat på tennis
Jag har alltid haft inte så mkt på söndagarna kanse på lördagar för då spelar jag innebandy match oftast! Men Söndagarna tycker alla att man ska bara ta de lungt..!Men jag tycker inte de så jag börja på TENNIS! Och de är skitkul! Jag skulle kunnat göra de på hella helgen
 
Kommentera denna artikel