Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 8/7/2008
Uppdaterad: 8/9/2008

Musik gör att stroke-patienter återhämtar sig bättre

En finländsk studie presenterad i tidskriften Brain visar att musiklyssnande kan ha gynnsamma effekter när det gäller återhämtning efter stroke. Majoriteten av patienterna drabbades av motoriska och kognitiva restsymtom efter sin stroke.
 
Musik gör att stroke-patienter återhämtar sig bättre
Patienterna i studien lottades till tre grupper i samband med att de skrevs ut från sjukhuset: en musikgrupp, en språkgrupp och en kontrollgrupp.
 
Patienterna i musikgruppen lyssnade dagligen i två månader på musik de själva fick välja. De fick skivor och CD-spelare och uppmanades att lyssna minst en timme per dag. I språkgruppen var det i stället ljudböcker de fick lyssna på minst en timme om dagen. De fick själva välja böcker ur ett färdigt urval.
 
Kontrollgruppen lyssnade inte på vare sig musik eller ljudböcker. Att den sistnämnda gruppen verkligen inte lyssnade på musik eller ljudböcker går inte att säkerställa, men de fick ingen utrustning.
 
Vid sidan av detta gavs samtliga studiedeltagare normal vård och uppföljning efter sin stroke. Uppföljningarna inkluderade bland annat kognitiva test av koncentrationsförmåga, arbetsminne och verbalt minne, och deras upplevda livskvalitet och humör undersöktes. Detta gjordes en vecka efter stroken (som fick utgöra baslinje) och sedan efter tre respektive sex månader.
 
Uppföljningen efter tre månader visade att musiklyssnarna hade förbättrat sitt verbala minne med 60 procent. Att jämföra med 18 och 29 procent för patienterna som lyssnat på talböcker respektive placebogruppen.
 
Patienterna som lyssnat på musik hade också överlag lättare att koncentrera sig och kände sig mindre deprimerade. Resultaten verifierades vid uppföljningen efter sex månader.
 
 
Källa: Läkartidningen
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
6/9/2012 2:43:20 PM - Mia Nurmi Tilli
Musikens påverkan under min stroke.
Min dotter spelade in music på en mp3 åt mig ,musik hon visste att jag gillade och jag säger att det fick mig att komma tillbaka till verkligheten igen. Jag levde i en fantasivärld i flera veckor och det första jag minns var musiken och min mans varma hand och närhet. Jag har lite problem med rösten och att finna orden,speciellt när jag är stressad eller trött och när jag lyssnat och sjungit med i musicen en stund så mår jag bättre och finner rösten och orden igen.
 
Musiken har alltid varit viktigt i mitt liv,den har varit min livräddare i många svåra delar i mitt liv men denna gången var den avgörande för mig.
Music was my first love and it will be my last..... John Miles.
 
1/27/2012 4:08:00 AM - oHJfjWswbJXT
IIVRgEvhWcw
I'm raelly into it, thanks for this great stuff!
 
5/2/2009 4:37:11 PM - Nilsgustaf Bergström
Äntligen ett litet förklaringens ljus.
I långa tider har många frågat sig varför vi mår så bra av musik. I framtiden går vi kanske till musiker för att undgå krämpor och rehabilitera oss efter svåra fysiska och psykiska kriser.
 
Kommentera denna artikel