Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/25/2013

Undvik stillasittande och minska risken för hjärtsjukdomar

Hittills har fokuseringen legat på att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen till 30 minuters motion fem dagar i veckan. Nyare forskning visar att det inte räcker för att minska risken för hjärtsjukdom. Däremot kunde man se att de som var rörliga i vardagen minskade risken betydligt.
 
Undvik stillasittande och minska risken för hjärtsjukdomar
Fler och fler har idag ett stillasittande arbete och en stillasittande fritid. Från USA kommer siffror som visar att mer än hälften av befolkningen tillbringar mer än hälften av den vakna tiden stillasittande.
 
Hittills har rekommendationen för fysisk aktivitet varit att försöka få befolkningen att motionera fem dagar i veckan i minst 30 minuter. Nu visar forskning att vi bör fokusera på den totala stillasittande tiden istället.
 
Den kanadensiska undersökningen, Canada fitness survey, har följt 9.735 kvinnor och 7.278 män under 12 års tid från det de var 18–19 år.
 
Deltagarna utgjorde ett representativt urval av den kanadensiska befolkningen såväl i städer som på landsbygden. Med hjälp av frågeformulär som fylldes i vid hembesök studerades fysisk aktivitet på fritiden, stillasittande tid, rökvanor och alkoholkonsumtion.
 
Studiepersonerna ka­tegoriserades i fem grupper: 1) mestadels rörlig, 2) stillasittande en fjärdedel av tiden, 3) stillasittande hälften av tiden, 4) stillasittande tre fjärdedelar av tiden eller 5) stillasittande större delen av den vakna tiden.
 
Under uppföljningstiden dog 1832 personer, varav 759 av hjärt–kärlsjukdom och 547 av cancer. Även sedan man tagit hänsyn till tänkbara störfaktorer som rökning, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet på fritiden såg man en progressivt ökande dödlighet i hjärt-kärlsjukdom i relation till hur stillasittande man var.
 
Risken ökade betydligt hos dem som var mest stillasittande och var som högst hos de som både var överviktiga och stillasittande. Däremot fanns inget liknande samband mellan stillasittande och cancer.
 
Tidigare studier av kvinnor har visat att långvarigt stillasittande, mer än 16 timmar per dag, var kopplat till ökad risk för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom.
 
Man har också tidigare visat att stillasittande tid är kopplad till ökad risk för övervikt, metabola syndromet och typ 2-diabetes.
 
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel