Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 1/7/2012

Fysisk träning förebygger migrän lika bra som läkemedel

Fysisk träning ordineras ofta som behandling för migrän, men tillräckligt vetenskapligt stöd för att det verkligen fungerar har inte funnits tidigare. Forskning vid Sahlgrenska akademin slår nu fast att träning förebygger migrän lika bra som läkemedel.
 
Fysisk träning förebygger migrän lika bra som läkemedel
Sjukvården använder idag många olika metoder för att förebygga migränattacker.
 
Bland annat har ett läkemedel baserat på ämnet topiramat visat sig effektiv, bland icke-medicinska behandlingar har avslappningsövningar välstuderade effekter. Även fysisk träning rekommenderas ofta som behandling.
 
Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i den första kontrollerade studien analyserat hur bra fysisk träning fungerar som förebyggande migränbehandling jämfört med avslappningsövningar och behandling med topiramat.
 
I studien, som publicerats i tidskriften Cephalalgia, ingick 91 migränpatienter. En tredjedel av dem fick motionera 40 minuter tre gånger i veckan under ledning av sjukgymnast, en tredjedel behandlades med avslappning och den sista tredjedelen fick topiramat.
 
Studien pågick i tre månader, där patienternas migränstatus, livskvalitet, syreupptagningsförmåga och nivå av fysisk aktivitet utvärderades före, under och efter behandling. En uppföljning gjordes sedan efter tre och sex månader.
 
Resultatet visar att antalet migränanfall minskade i alla grupper. Intressant nog var det ingen skillnad i migränförebyggande effekt mellan de olika behandlingarna, men i gruppen som tränade sågs en ökning av konditionen.
 
–Slutsatsen är att fysisk träning kan vara ett alternativ till förebyggande migränbehandling som avslappning och topiramat, och särskilt bra för patienter som inte vill eller inte kan ta förebyggande mediciner, säger Emma Varkey, sjukgymnast och doktorand vid Sahlgrenska akademin, som utfört studien.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel