Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/11/2012

Amatörboxning skadar hjärnan

Amatörboxare uppvisar förändringar i hjärnvätskan efter match som indikerar att nervceller skadats. Det visar en studie på 30 svenska elitboxare som genomförts vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Svenska Boxningsförbundet.
 
Amatörboxning skadar hjärnan
Det har länge debatterats huruvida amatörboxning (olympisk boxning) är skadligt för hjärnan.
 
Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu tillsammans med kollegor vid Linköpings Hälsouniversitet och Svenska Boxningsförbundet genomfört en unik studie på 30 svenska elitboxare och 25 kontrollpersoner.
 
Studien visar att upprepade slag mot huvudet i boxningsringen kan ge hjärnskador som påminner om de man ser vid andra akuta skallskador, samt vid neurologiska sjukdomar som till exempel Alzheimers.
 
–Vår studie visade att boxarna efter match hade förhöjda koncentrationer av fyra olika proteiner i hjärnvätskan, som alla signalerar en skada på hjärnans nervceller. Två av proteinerna var dessutom fortsatt förhöjda efter en viloperiod, säger forskaren Sanna Neselius vid Sahlgrenska akademin, som lett studien.
 
Så många som 80 procent av boxarna uppvisade proteinförändringar som indikerar hjärnskada. Boxarna som ingick i studien tävlade på elitnivå och hade alla gått minst 47 matcher. Ingen av dem hade förlorat på knock-out och endast en av boxarna hade uppgett några symtom efter matchen (huvudvärk).
 
-Att biomarkörerna som signalerar hjärnskada var förhöjda hos 80 procent av amatörboxarna, som följd av mindre hjärnskador, och att de hos en del var förhöjda även efter några veckors vila kan tolkas som att skadan ännu inte läkt eller att en viss skada kvarstår, säger Sanna Neselius – som själv boxats både som amatör och proffs och rankades som en av världens bästa kvinnliga boxare.
 
Sanna Neselius har nu planerat in ett möte med Svenska Boxningsförbundets styrelse för att diskutera resultaten.
 
–Vi behöver fundera kring resultaten och hur vi kan öka den medicinska säkerheten för boxare, både vad gäller träning och tävling. Jag hoppas också att resultaten tas på stort allvar av andra kampsportförbund där säkerhetstänkandet inte alls är i nivå med boxningens. Kanske kan resultaten även bidra till att övriga idrottsorganisationer som sysslar med sporter där trauma mot huvudet kan förekomma, ser över sina riktlinjer, säger Sanna Neselius.
 
–Helst skulle vi vilja utveckla ett enkelt blodtest som ger samma information som våra mer avancerade hjärnvätskeundersökningar. Den möjligheten finns inte i nuläget, men kan kanske bli verklighet i framtiden om det görs fler och djupare studier.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel