Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/29/2012

Idrott ger ungdomar ökad självkänsla

Ny forskning visar att idrotten skyddar ungdomar från depression och ökar självkänslan. Idrottande ungdomar trivs bättre i skolan, dricker mindre alkohol och begår färre brott än jämnåriga som inte är engagerade i föreningar eller som slutar med idrotten.
 
Idrott ger ungdomar ökad självkänsla
Tidigare undersökningar har jämfört idrottande och icke-idrottande ungdomar vid ett tillfälle men för att få en tydlig uppfattning om orsak och verkan har forskarna följt över 400 ungdomar mellan 12 och 16 år under tre år.
 
Forskarna fokuserade på sex olika faktorer som spelar en viktig roll för ungdomars utveckling - depression, självkänsla, skoltrivsel, frånvaro, brottslighet och alkohol.
 
– Våra resultat visar hur viktigt det är att uppmuntra barn och ungdomar att idrotta, säger Metin Özdemir, forskare vid Örebro universitet.
 
Många fördelar
Resultaten visar att det finns många fördelar med att delta i organiserad idrott – det vill säga där det finns vuxnas närvaro, regelbundna och schemalagda träffar och utvecklande aktiviteter. Ungdomarna, som idrottar i en förening, mår bättre både psykiskt och fysiskt.
 
– Våra resultat visar att ungdomar som börjar med en idrott vänder sin utveckling. Depressiva symptom minskar markant och ungdomarna får en bättre självkänsla. De trivs bättre i skolan och undviker att hamna i problem med lagen.
 
När forskarna däremot jämförde dem med ungdomar som lägger av med idrotten såg man det motsatta. Ungdomar som slutade med idrott fick i större utsträckning problem med depression, alkohol och brottslighet. De uppvisade till och med sämre resultat än ungdomar som aldrig hade idrottat.
 
Undvika framtida problem
Det är viktigt att försöka förhindra problem i unga år annars är risken stor att de utvecklas till allvarligare problem i vuxen ålder.
 
Depressiva symptom och dålig självkänsla i unga åldrar kan ha stor betydelse för hur den mentala hälsan utvecklas senare i livet och trivseln i skolan påverkar ungdomars framtida karriärer. Detsamma gäller ungdomsbrottslighet som ofta är relaterat till senare kriminella beteenden.
 
En undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att cirka 20 procent av ungdomar mellan 16 och 24 år lider av ångest, oro, eller sömnproblem och rökar, snusar eller är överviktiga.
 
– Det är starka skäl till att samhället bör uppmuntra barn och ungdomar att idrotta, avslutar Metin Özdemir.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel