Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/11/2012

Barn behöver sju minuters hård träning per dag

En ny kanadensisk studie visar att sju minuters hård fysisk träning per dag kan förhindra viktökning och negativa hälsoeffekter.
 
Barn behöver sju minuters hård träning per dag
I studien ingick mer än 600 barn i åldrarna nio till 17 år. Barnen fick bära aktivitetsmätare som spårade deras fysiska aktivitet under sju dagar. De mättes också när det gällde vikt, midjemått och blodtryck regelbundet under studien.
 
- Vår forskning visar att barnen inte behöver mycket intensiv fysisk aktivitet för att få de hälsomässiga fördelarna från motion. Sju minuter med kraftig fysisk aktivitet var allt som krävdes. Men dessa sju minuter måste vara intensiva för att förhindra viktökning, fetma och dess negativa hälsokonsekvenser. Tyvärr fick de flesta barn inte ens den träningen, säger Lewanczuk, en av forskarna bakom studien.
 
Forskarna granskade de insamlade uppgifterna och såg att barnen satt stilla nästan 70 procent av sin tid medan närmare 23 procent ägnades åt lätt fysisk aktivitet, nästan sju procent åt måttlig fysisk aktivitet och 0,6 procent till kraftig fysisk aktivitet.
 
Totalt sett var pojkarna mindre stillasittande än flickorna. Och ju mer kraftfull fysisk aktivitet, desto mindre risk att barnen skulle bli överviktiga. Barn som var överviktiga hade förbättrat sina hälsonivåer och fick mindre midjemått när de ökade mängden fysisk aktivitet.
 
Forskarna fann att för de barn som deltog i kraftig fysisk aktivitet som varade längre än sju minuter fick betydligt bättre hälsofördelar.
 
- Denna forskning visar att en rask promenad inte räcker. Barnen måste komma ut och göra en högintensiv aktivitet förutom att bibehålla normal aktivitet. Det finns ett starkt samband mellan fetma, kondition och aktivitet. Aktivitet och kondition är kopplad till en minskning av fetma och ger god effekt på allmänhälsan, menar Lewanczuk.
 
Forskarna hoppas att skolor tar denna studie till sig då man såg att det var där de fick mest fysisk aktivitet. Hemma var aktiviteten betydligt lägre och för det mesta helt stillasittande.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel