Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/17/2012

Dans ger bättre självkänsla och psykisk hälsa

Unga tjejer kan dansa sig till en bättre psykisk hälsa. Symtom som depression, stress, trötthet och huvudvärk minskar av regelbunden dans. Det visar en studie som gjorts av Anna Duberg, sjukgymnast vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Örebro universitet.
 
Dans ger bättre självkänsla och psykisk hälsa

Fotograf: P-O Bergström

Dansträning, om den sker regelbundet, kan därmed ses som en strategi för att förebygga och behandla nedstämdhet och depression hos skolungdomar.
 
Dansen ger också en ökad självkänsla och en ökad förmåga att hantera problem i vardagen.
 
I dansstudien inkluderades 112 svenska flickor i åldern 13 till 18 år. Flickorna hade vid upprepade tillfällen besökt skolsköterska för symtom som oro och nedstämdhet, trötthet, huvudvärk och värk i rygg, nacke och axlar.
 
I studien randomiserades 59 flickor till en grupp som regelbundet dansade tillsammans två dagar i veckan och 53 flickor ingick i en kontrollgrupp där flickorna inte förändrade sina levnadsvanor.
 
Studiens resultat visar att de flickor som ingick i dansgruppen, trots alla de utmaningar som det innebär att vara tonårsflicka, ökade sin självskattade hälsa jämfört med kontrollgruppen.
 
Den positiva effekten bibehölls vid uppföljningar efter fyra och åtta månader efter att dansträningen avslutats. Hela 91 procent av flickorna i dansgruppen bedömde att dansstudien gett en positiv erfarenhet. Detta kan på sikt även leda till en mer hälsosam livsstil över tid.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel