Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/21/2013

Motion ger bättre hälsa och självkänsla

En ny avhandling visar att fysiskt inaktiva gymnasieungdomar mår bättre om de motionerar. Motionen påverkar både självkänsla och den allmänna hälsan.
 
Motion ger bättre hälsa och självkänsla
Som underlag till avhandlingen ingår en undersökning där 1.090 gymnasieungdomar har besvarat ett frågeformulär om hälsa och fysisk aktivitet.
 
Majoriteten av ungdomarna rapporterade "ganska bra" eller "mycket bra” självskattad hälsa och drygt hälften av gymnasieungdomarna rapporterade att de var fysiskt aktiva inom någon typ av idrott.
 
Ett samband mellan fysisk aktivitet och självskattad hälsa kunde ses på så sätt att de fysiskt aktiva gymnasieungdomarna rapporterade bättre självskattad hälsa än de fysiskt inaktiva.
 
Flickorna i de praktiska gymnasieprogrammen uppgav sämre självskattad hälsa och var mindre fysiskt aktiva jämfört med gymnasieungdomarna i de teoretiska programmen och ungdomar med utländsk bakgrund skattade sin hälsa sämre samt var mindre fysiskt aktiva jämfört med de med svensk bakgrund.
 
Utöver detta delades cirka 100 fysiskt inaktiva gymnasieflickor in i två grupper en träningsgrupp där flickorna tränade minst en gång per vecka under sex månader och en kontrollgrupp. Efter träningsperioden uppvisade flickorna i träningsgruppen ökad fysisk kapacitet, förbättrad självskattad hälsa samt förbättrad upplevd fysisk självkänsla. Dessa positiva förändringar sågs kvarstå även efter ett år.
 
– Lättillgänglig, enkel och billig träning med stort utbud och flera olika valmöjligheter var faktorer som många uppgav påverka träningsmotivationen, säger Yvonne Kahlin som står bakomk avhandlingen vid Linnéuniversitetet.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel