Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/18/2013
Uppdaterad: 6/19/2013

Samband mellan dålig kondition i tonåren och självmord

En god fysisk kondition vid 18 års ålder kan kopplas till minskad risk för självmordsförsök senare i livet. Det visar en studie på över en miljon svenska män som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin.
 
Samband mellan dålig kondition i tonåren och självmord
En ny, omfattande rapport från Socialstyrelsen om barns och ungas hälsa visar att tonåringar och unga vuxna i Sverige mår psykiskt sämre än jämngamla i andra västländer.
 
En annan rapport som ingår i en ny socialförsäkringsutredning visar att antalet allvarliga självmordsförsök bland 19 till 23-åringar med aktivitetsersättning har ökat från 115 per år till 460 per år i Sverige under 1995-2010. Samtidigt ökade antalet fullbordade självmord i åldersgruppen från 10 till 45. Även andelen som försökte att ta sitt liv bland unga utan aktivitetsersättning ökade.
 
För att bryta trenden intensifieras nu forskningen om vilka faktorer som kan förebygga psykisk ohälsa och risk för självmord.
 
Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet kan i en studie på 1.136.527 svenska män visa att det finns ett samband mellan träning hos yngre individer och minskad risk för självmordsbeteende senare i livet.
 
–En sämre fysisk kondition vid 18 års ålder, mätt som testresultatet på träningscykel från mönstringstillfället, kan kopplas till en 1,8 ggr ökad risk för självmordsförsök i vuxen ålder, säger Margda Waern, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 
Studien visar att riskökningen var synlig så länge som 42 år efter mönstringstillfället.
 
Hjärnan utvecklas positivt av träning
Det är tidigare visat att fysisk träning påverkar hjärnans funktioner mycket positivt, till exempel får man fler nervceller av fysisk träning.
 
–Tonåren utgör en kritisk period i hjärnans utveckling då bland annat den sociala och emotionella förmågan etableras. Därför var det viktigt att göra en större studie om konditionens betydelse för självmordsbeteende i denna åldersgrupp, säger Maria Åberg, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien tillsammans med professor Margda Waern.
 
I studien, som omfattar samtliga svenska män födda mellan 1950 och 1987 som genomfört den tidigare obligatoriska mönstringen, har forskarna jämfört resultat från fysiska tester vid mönstringen med nationella sjukdoms- och dödsorsaksregister.
 
Genom att specialgranska de omkring 340 000 bröder som ingick i studien har forskarna kunnat studera hur ärftliga faktorer och uppväxtmiljö påverkar sambanden.
 
Forskargruppen har i en uppmärksammad studie som publicerades 2012 visat att en god kondition som tonåring också kan kopplas till minskad risk för svår depression senare i livet.
 
– Men även när vi exkluderar individer som drabbats av svår depression i samband med ett självmord eller självmordsförsök kvarstår kopplingen mellan dålig kondition och ökad risk för självmordsbeteende, säger Margda Waern. Man vet sedan tidigare att i högre åldrar är depression den vanligaste orsaken till självmordsförsök och fullbordat självmord, medan bilden hos yngre är mer komplex och involverar även andra faktorer.
 
– En teori kan vara att hjärnan blir mer motståndskraftig mot olika typer av stress om man är fysiskt aktiv, säger Maria Åberg.
 
Forskarnas menar att fysisk träning bör utvärderas i självmordsförebyggande projekt för ungdomar.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel