Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/14/2014

Mer skolidrott ger bättre studieresultat

Med bara två lektioner extra fysisk aktivitet i veckan kan skolresultat förbättras. Det visar en studie med omkring 2000 femteklassare som genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin.
 
Mer skolidrott ger bättre studieresultat
I studien fick 408 femteklassare i samarbete med en lokal idrottsförening två extra lektioner med lek- och rörelseaktiviteter i veckan, vilket ungefär dubblade mängden schemabunden fysisk aktivitet.
 
För att utvärdera effekten jämfördes hur femteklassarna klarade de nationella lärandemålen fyra år innan förändringen, samt fem år efter.
 
Resultaten jämfördes mot kontrollgrupper i tre skolor som inte fick extra fysisk aktivitet. Man fann att de som fick extra lektioner i idrott uppnådde målen i samtliga undersökta ämnen - svenska, engelska och matematik – jämfört med kontrollgruppen.
 
– Man kan uttrycka det som att två extra lektioner i veckan fördubblade oddsen att den enskilde eleven uppnådde de nationella lärandemålen. I de jämförelseskolor där eleverna inte fick extra fysisk aktivitet noterades inte motsvarande förbättring – snarare såg vi där en försämring, säger forskaren och neurologen Thomas Lindén vid Sahlgrenska akademin.
 
De medverkande skolorna var noga utvalda och enligt forskarna fullt jämförbara avseende fördelningen mellan pojkar och flickor, andel elever med utländsk härkomst, samt föräldrarnas inkomst, arbetslöshet och utbildningsnivå.
 
– I en studie som denna är det svårt att helt kontrollera alla faktorer som kan påverka skolprestationen. Men resultaten är så pass samstämmiga att vi anser oss ha vetenskapligt stöd för vår slutsats: extra fysisk aktivitet verkar kunna hjälpa barn att lyckas bättre i skolarbetet.
 
Det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. De svenska forskarna har även i tidigare i studier visat att det finns ett samband mellan konditionsnivå och IQ hos unga vuxna samt minskad risk för sjukdomar i nervsystemet senare i livet.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel