Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 12/26/2015

Träning kompenserar inte för övervikt

En svensk studie under 30 år ifrågasätter begreppet "fat but fit". Studien tyder istället på att de skyddande effekterna av träning är mindre hos människor med fetma.
 
Träning kompenserar inte för övervikt
Även om de skadliga effekterna av dålig kondition är väl dokumenterade, har forskningen vanligtvis utförts på äldre. Få studier har undersökt kopplingen mellan kondition och hälsa i yngre åldersgrupper.
 
I den svenska studien vid Umeå universitet har forskare följt 1,3 miljoner män i närmare 30 år för att undersöka sambandet mellan kondition och risk för förtida död, samt hur övervikt påverkar resultaten. Konditionen mättes under mönstringen genom att försökspersonerna fick cykla så länge de orkade.
 
Den femtedel av männen som hade bäst kondition hade nästan hälften så stor risk att dö, oavsett orsak, som den femtedel som hade sämst kondition. Men starkast samband mellan kondition och risken för död var kopplat till dödsorsaker från missbruk.
 
Däremot fann forskarna ettt starkt samband mellan dålig kondition och dödsfall orsakade av trauma, vilket medförfattaren professor Peter Nordström inte ser någon entydig förklaring till:
 
– Vi kan bara spekulera, men gentiska faktorer kan förstås spela in.
 
Effekter av träning
Studien utvärderade också begreppet "Fat but fit is ok". Vilket kan beskrivas som att tjock men vältränad, är helt okej ur hälsoaspekt.
 
Normalviktiga män, oavsett konditionsnivå, har lägre risk att dö i förtid, även jämfört med de mest vältränade med kraftig övervikt. Ändå skulle de relativa fördelarna av träning kunna vara större hos feta än normalviktiga personer.
 
I den grupp som studerats här visade sig dock fördelarna av god kondition reduceras med ökad övervikt, och bland de mest överviktiga märktes inte någon som helst effekt av god kondition.
 
– Det är ju fortfarande en skyddande effekt att vara vältränad, men det kompenserar inte för att vara kraftigt överviktig, säger projektledare Anna Nordström vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
 
Men med reservation för att den studerade gruppen enbart bestod av män, och dödsfall i relativt unga år, stöder undersökningen inte idén att "fat but fit" är ett gynnsamt tillstånd.
 
 
Fakta:
Studien:
Aerobic fitness in late adolescence and the risk of early death: a prospective cohort study of 1.3 million Swedish men
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel