Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/26/2013

Cykla oftare – lev längre

Cykling till och från jobbet reducerar dödligheten kraftigt. WHO fastställer i en ny rapport att det räcker med ett genomsnitt på tre timmars cykling per vecka för att minska risken för dödlighet med 40 procent.
 
Cykla oftare – lev längre
WHO har tagit fram en beräkningsmodell som tar hänsyn till ohälsa, sjukfrånvaro, osäkerhet i trafikmiljön, kostnader för parkering och skolskjutsning samt externa effekter av biltrafik.
 
Beräkningsmodellen baseras på en undersökning från Köpenhamn där man kunde urskilja fördelarna med cykling jämfört med andra former av fysisk aktivitet, även olika former av idrott.
 
Resultaten visade att dödligheten var lägre bland de fysiskt aktiva. Cykling i sig visade sig leda till 40 procent mindre risk för dödlighet knuten till alla typer av sjukdomar och andra dödsorsaker, som exempelvis trafikolyckor.
 
De cykelpendlande personerna i studien cyklade i genomsnitt tre timmar per vecka. Pendlingstiden låg på cirka 20 minuter per riktning.
 
 
Svensk cykling
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel