Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/24/2016

Motion i dagsljus gör dig gladare och smalare

I en mindre studie undersökte man effekterna av motion och tillgång till dagsljus. Man fann att de som fick tillgång till dagsljus blev smalare och gladare än kontrollgruppen som inte fick tillgång till dagsljus.
 
Motion i dagsljus gör dig gladare och smalare
De kanadensiska forskarna delade in 29 feta personer i två grupper. De flesta av deltagarna var kvinnor.
 
Den ena gruppen skulle enbart motinera och den andra gruppen skulle motionera och se till att få dagsljus. Deltagarna fick inte lida av depression eller sömnstörningar.
 
Motionen bestod av handledda 30-minuterspass på motionscykel tre gånger i veckan. Intensiteten var måttlig och motsvarade 65 procent av maximal puls.
 
Den ena gruppen fick en dagsljuslampa (5 000 lux), som de ombads använda en timme varje dag mellan klockan 9.00 och 14.00 de dagar de inte tränade på motionscykeln. De dagar de tränade använde de lampan 30 minuter under träning och 30 minuter vid annan tid.
 
Alla deltagare ombads att äta som vanligt, och de fick inte veta att man skulle studera effekter på vikt och kroppssammansättning. Man sa att syftet var att studera effekter på sömn och välbefinnande.
 
Vid start, efter sex veckor och tre månader efter avslutad aktivitet mättes längd, vikt, puls, blodtryck och kroppssammansättning med bioimpedans. Vid start och efter sex veckor fyllde deltagarna också i frågeformulär fört att skatta humör, depressivitet inklusive årstidsvariation, sömn, dagtrötthet och vitalitet.
 
25 av 29 personer fullföljde studien. Efter sex veckor uppmättes en liten viktnedgång i båda grupperna, –0,5 kg i gruppen utan dagsljus och –1,1 kg i dagsljusgruppen.
 
Andelen kroppsfett minskade i dagsljusgruppen med 2,1 procent medan den i motionsgruppen utan dagsljus ökade med 0,6 procent. Dagsljusgruppen förbättrade även sitt humör betydligt. Däremot sågs inga effekter på sömnen i någon av grupperna.
 
 
Källa: "Dunai A, et al. Moderat exercise and bright light treatment in overweight and obese individuals. Obesity"
 
 
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel