Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/3/2018

Arbetsminnet påverkas av dålig sömn

En studie på en grupp unga vuxna visade att arbetsminnet försämrades markant efter en sömnlös natt – men bara för kvinnorna.
 
Arbetsminnet påverkas av dålig sömn
Vad värre var: kvinnorna verkade helt omedvetna om att de hade en tillfälligt nedsättning av denna viktiga förmåga.
 
Arbetsminnet är viktigt för att hålla saker i huvudet under kortare tidsperioder, och oumbärligt för abstrakt tänkande och planering. Det ses som centralt i till exempel språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande.
 
Studien visar att akut sömnbrist påverkar arbetsminnet på olika sätt hos kvinnor och män.
 
Tjugofyra unga vuxna personer deltog i studien där de fick göra ett arbetsminnestest på morgonen efter antingen en natt med sömn, eller en hel natt med sömnbrist. Hälften av deltagarna var kvinnor, och hälften män. Arbetsminnestestet gick ut på att lära sig att minnas sekvenser som var åtta siffror långa.
 
Tvärt emot vad som forskarna förväntat sig påverkades inte männens arbetsminne av en natt med sömnbrist. Däremot kom kvinnorna ihåg färre siffror efter en natt med sömnbrist jämfört med en natt med sömn. Forskarna noterade också att kvinnorna inte var medvetna om sin försämring i arbetsminnesprestation efter sömnbristen.
 
Att inte vara medveten om att man har en tillfälligt försämrad mental förmåga kan öka riskerna för olyckor och misstag, vilket kan vara farligt i flera personliga och arbetsrelaterade situationer, både för den som som inte sovit och för andra runt omkring.
 
 
Källa: Uppsala universitet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel