Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/11/2007

Reklam ökar suget för spelmissbrukare

Spelreklam kan bidra till och förvärra ett spelberoende. Men det finns inget samband mellan inställningen till spelreklam och om man själv uppfattar sig som drabbad. Det visar en unik intervjustudie som Statens folkhälsoinstitut ger ut. I den analyseras spelberoendes egna berättelser om hur de uppfattar spelreklam.
 
På fem år har spelbolagens köp av reklam i svensk media fördubblats och uppgick ifjol till 1,2 miljarder kronor brutto, där ingår svenska spelbolags köp av reklam för 519 miljoner. Reklamens påverkan är fortfarande en relativt outforskad fråga, inte minst i vilken utsträckning spelreklam kan leda till ökat spelmissbruk i samhället.
 
Rapporten ”Spelreklam och spelberoende” är en intervjustudie om spelreklamens roll i 25 spelberoende personers liv. Rapporten ger en djuplodande och nyanserad bild av hur spelreklamen väcker känslor, skapar sug efter spel och intervjupersonernas strategier för att möta reklamen. Bland de intervjuade säger en fjärdedel att reklamen saknar betydelse för deras spelande, drygt hälften uppger att reklamen har en marginell påverkan, medan en femtedel säger att det påverkar dem påtagligt.
 
Detta är den första studie som kan visa på vilket sätt som spelberoende påverkas av spelreklam. Reklamens främsta effekt är att den ger impulser till spel, men den samspelar också med andra viktiga faktorer som kan leda till spelmissbruk, nämligen tillgängligheten till spel och olika personlighetsfaktorer som flyktbeteende, spänningssökande och social identitet som spelare.
 
Rapportens slutsatser är att spelreklam i viss mån bidrar till spelproblemen i samhället och att det därför finns skäl att begränsa omfattningen av reklam för de spel som är särskilt beroendeframkallande, i synnerhet ”snabba” spel som till exempel spelautomater. I rapporten diskuteras frågan om reglering av spelreklam och förutom hänsyn till sociala skadeverkningar lyfter författaren fram ytterligare två argument. Det ena är en nödvändig anpassning till EU:s regelsystem och det andra är moraliska hänsynstaganden till de personer som drabbas av spelmissbruk.
 
Pressinformation Folkhälsoinstitutet
 
Läs hela rapporten genom att klicka på "ytterligare information" nedan.
 
 
PDF-format Ytterligare information »
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
7/9/2011 7:46:46 PM - mPwiHNCyDuQkAgLK
PgKurKSAoxSo
Oh yeah, fbaluous stuff there you!
 
5/26/2011 9:29:35 AM - bKtFRiRHkayOlZh
pitAlmGAnXATlZm
Hey, that's the greaestt! So with ll this brain power AWHFY?
 
Kommentera denna artikel