Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/25/2016

Mängden gluten bidrar till glutenintolerans

Det verkar som mängden gluten är viktigare än tidpunkt för introduktion av gluten och amning enligt ny svensk forskning.
 
Mängden gluten bidrar till glutenintolerans
Sverige är ett högriskland för utveckling av glutenintolerans i tidig ålder. Den enda kända och verkningsfulla behandlingen idag är att äta glutenfri kost livet ut.
 
Det är fortfarande oklart varför glutenintolerans uppstår, men forskare världen över har under lång tid riktat sitt intresse mot bland annat amning, kostvanor, tidpunkt för glutenintroduktion och geografisk hemvist.
 
– Våra resultat pekar på att mängden gluten triggar sjukdomen. Vi har också konstaterat att matvanorna bland barnen vi undersökt varierar mellan länder, och att det finns skäl att närmare analysera betydelsen av denna variation. Fördjupade studier kan kanske bidra till att förklara varför svenska barn utvecklar celiaki tidigare än barn i andra länder, berättar Carin Andrén Aronsson, dietist och doktorand vid Lunds universitet.
 
Hon fortsätter:
 
– Tidpunkten för glutenintroduktion verkar däremot inte ha någon större betydelse. Vi gjorde en mycket omfattande studie som bekräftar liknande slutsatser från tidigare mindre studier.
 
Den nya avhandlingen bygger på små barn med förhöjd genetisk risk för glutenintolerans. Nedan är några av de viktigaste slutsatserna:
 
* Svenska barn som rapporterade ett högt dagligt glutenintag (mer än fem gram) fram till två års ålder hade dubbelt så hög risk att utveckla celiaki jämfört med de barn som åt en mindre mängd.
 
* Barn med glutenintolerans åt mer gluten än de som inte hade glutenintolerans.
 
* Risken att utveckla autoimmunitet som ger upphov till glutenintolerans, celiaki, var störst i Sverige i jämförelse med andra länder i studien (Finland, Tyskland och USA). Resultatet kvarstod efter att ha justerat för några av de viktigaste orsakerna till celiaki (bärare av riskgen, diagnos finns sedan tidigare i familjen samt kön).
 
* Längden på amningsperioden gick inte att knyta till risken att utveckla celiaki.
 
* Tidpunkten för introduktion av gluten i kosten är inte en egen riskfaktor för senare utveckling av glutenintolerans.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel