Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/1/2014

Bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom

Att utsättas för bekämpningsmedel på arbetet kan fördubbla risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper störst risk visar en genomgång av aktuell forskning.
 
Bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en relativt ovanlig sjukdom. I dag lever 22 000 personer med sjukdomen i Sverige. Men det är en allvarlig sjukdom som successivt gör det svårare att röra sig och klara det dagliga livets aktiviteter.
 
– Det är viktigt att identifiera riskfaktorer och införa förebyggande åtgärder i de yrkesgrupper som är särskilt utsatta, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin vid Örebro universitet.
 
Arbete med frukt och grönt
Den samlade forskningen på området visar att exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för att drabbas av Parkinsons. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper därför större risk än andra, liksom viss maskinstationspersonal och vissa sanerare.
 
– Det viktigaste är att sträva efter så låg exponering för bekämpningsmedel som möjligt. Det är särskilt viktigt att grupper som arbetar med frukt och grönt har tillgång till bra skyddsutrustning, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.
 
Forskarna har samtidigt kunnat slå fast att exponering för bland annat svetsrök inte ökar risken för Parkinsons sjukdom, men kan leda till en sjukdomsbild med liknande symptom, och exponering för låga halter av metaller har visat sig minska risken.
 
Forskningen visar också att nikotinanvändare löper lägre risk än andra för just Parkinsons sjukdom. Även kaffe och svart te minskar risken för Parkinsons sjukdom.
 
– Dessutom visar enstaka men stora och välgjorda studier att nattarbete respektive arbete utomhus kan minska risken för Parkinsons sjukdom. Men dessa resultat behöver testas och verifieras i nya studier, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel