Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/4/2014

Våra kläder är fulla av kemikalier

Kemikalieinspektionen har publicerat en rapport som visar riskerna med kemikalier i textilier. Man har identifierat vilka farliga kemiska ämnen som kan finnas i kläder och textilier i vår inomhusmiljö. Här får du råd om hur du kan minska riskerna för kemikalierna.
 
Våra kläder är fulla av kemikalier
Textilkonsumtionen ökar och med den användningen av kemikalier. Inom EU konsumerar vi cirka 19 kilo textilier per år och person. I Sverige är siffran 14 kilo.
 
Vid tillverkningen av textilier behövs stora mängder kemikalier. För att tillverka ett kilo material till t-tröjor behövs cirka 3 kilo kemikalier. En del kemikalier finns kvar i slutprodukten, till exempel färgämnen.
 
Det tillsätts även kemikalier för att motverka bland annat mögel och svettlukt. Ökad användning av antibakteriella medel, i till exempel sportkläder och skor, riskerar att öka risken för resistens – både mot antibakteriella medel och mot antibiotika.
 
- Endast ett fåtal ämnen är begränsade i textilier och vi tycker att reglerna behöver utvecklas. I många fall saknas det kunskap om vilka kemiska ämnen som finns i textilierna och informationsöverföringen i leverantörskedjorna behöver förbättras, säger Susan Strömbom på Kemikalieinspektionen.
 
Drygt 10 procent av de ämnen som undersöktes bedöms vara skadliga för människan. Det handlar bland annat om vissa färgämnen som kan orsaka allergier.
 
- I studien såg vi att många färgämnen kan vara allergiframkallande, de flesta av dessa ämnen ingår dock inte när man testar orsakerna till allergi, säger Susan Strömbom.
 
Ungefär 5 procent av ämnena som undersöktes bedöms kunna ha mycket skadlig påverkan på miljön.
 
Fakta:
Så kan du minska risken för kemikalier
 
 • Handla miljömärkt. Det innebär att kläderna är tillverkade med mindre belastning på miljön och att de inte ska innehålla kemikalierester.
   
 • Tvätta dina nya kläder, handdukar och lakan innan de används.
   
 • Undvik, när det är möjligt, textilier som är impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella, eftersom farliga kemikalier vanligtvis har använts.
   
 • Fråga i butiken vad kläderna eller textilierna innehåller. Företagen har ett
  ansvar för sina produkter.
   
 • Undvik varor som luktar starkt av kemikalier. Om du ändå köpt dem så vädra ur dem ordentligt för att minska risken för inandning av ämnena.
   
 • Var extra försiktig när det gäller varor som är avsedda att användas av barn, eftersom barn är känsligare för kemikalier än vuxna.
 •  
  Exempel på farliga kemikalier i kläder
  Antibakteriella medel
  Motverkar bakterier och därmed dålig lukt från till exempel sportartiklar och städutrustning. Exempel är triklosan som är hudirriterande och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön samt silver som är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
   
  Antimögelmedel
  Används för att förhindra mögel vid transport.
   
  Dimetylfumarat
  Finns främst i möbler och kan ge kraftiga hudreaktioner och kan finnas i små
  påsar märkta ”anti-mould-agent” som följer med förpackningen. Ämnet förbjuds 2009 inom EU.
   
  Azofärgämnen
  Kan brytas ned till cancerframkallande arylaminer och är därför förbjudna inom EU. Vissa är också allergiframkallande.
   
  Bly
  Används bland annat vid färgning och i metalldetaljer till kläder etc. Kan ansamlas i kroppen och påverka hjärnans utveckling hos barn. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.
   
  Bromerade flamskyddsmedel
  Hexabromcyklododekan (HBCDD) kan finnas i vissa flamskyddade specialtextilier och är svårnedbrytbart, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.
   
  Dispersionsfärger
  Används för att färga syntetfibrer, vissa är allergiframkallande.
   
  Formaldehyd
  Motverkar krympning och skrynklor, används också för färgfixering och smutsavvisning. Ämnet är hudirriterande och allergiframkallande och misstänks
  kunna orsaka cancer.
   
  Ftalater
  Används som mjukgörare i bland annat plasttryck. Bensylbutylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
   
  Krom
  Används bland annat vid garvning av läder. Sexvärt krom kan ge allergi och framkalla cancer.
   
  Nonylfenolextoxylat
  Bryts ner till nonylfenol som är giftigt för vattenlevande organismer och misstänks
  ge nedsatt fortplantningsförmåga.
   
  Nickel
  Kan förekomma i metalldetaljer på kläder och är allergiframkallande.
   
  Perfluorerade ämnen
  Används som impregneringsmedel i textilier, många är svårnedbrytbara och innebär risker för miljön.
   
  Perfluoroktansulfonat (PFOS)
  Ämnet är förbjudet inom EU, men kan förekomma i kläder som importeras utom EU.
   
   
   
  Kommentarer på denna artikel
   
  Inga kommentarer har skrivits än
  Kommentera denna artikel