Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/27/2017

Träning ger bäst anti age effekt

Din biologiska ålder behöver inte vara densamma som ditt födelsedatum. Genom träning kan du sakta ner och sänka din biologiska ålder, med upp till nio år.
 
Träning ger bäst anti age effekt
En aktuell studie visar att personer som regelbundet är fysiskt aktiva har betydligt längre telomerer jämfört med de som är soffliggare eller måttligt aktiva.
 
Telomerer är proteinändarna på våra kromosomer. Som en förenkling kan man säga att de är vår biologiska klocka och extremt kopplade till vårt åldrande. Varje gång en cell dubbleras så förlorar vi en liten bit av ändarna. Det innebär att ju äldre vi blir desto kortare blir våra telomerer.
 
I en studie vid Brigham Young Unviersity såg man att vuxna med regelbunden hög fysisk aktivitet hade telomerer som är nio år yngre jämfört med soffliggarnas. När man jämförde med de som var måttlig aktiva var den biologiska åldern sju år yngre.
 
Med hög fysisk aktivitet menar forskarna 30 minuters jogging per dag för kvinnor och 40 minuters jogging per dag för män fem dagar per vecka.
 
I studien ingick data från 5 823 vuxna som fick sina telomerer mätta och indexsatta. Man kom fram till att de kortaste teleomererna hade soffliggarna. Det var dock ingen större skillnad mellan soffliggare och de som var lite eller måttligt fysiskt aktiva. Skillnaden kom först när man var mycket fysiskt aktiv.
 
Man tror att träning bidrar till att minska oxidativ stress och inflammation i kroppen och det för att telomerlängden kan bibehållas.
 
 
Fakta:
Följande kan också hindra telomerförkortning
Forskare vid Lunds universitet gjorde 2010 en genomgång av aktuella studier kring telomerer och kom fram till att bland annat nedan ämnen kan förhindra att telomererna förkortas
 
• Antioxidantia
• Endogena antioxidanter
• HDL-kolesterol
• Omega 3-fettsyror
• Östrogen
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel