Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/23/2017

Yoga gör dig avslappnad och gladare

En svensk studie har undersökt effekterna av yoga för intagna på fängelse. Man såg att yoga gav flera positiva effekter hos internerna.
 
Yoga gör dig avslappnad och gladare
Forskningsstudien bland intagna på svenska fängelser visar att efter tio veckors yoga var de intagna mindre aggressiva, mindre stressade och hade bättre kontroll på sina impulsiva handlingar.
 
Yoga får vanligtvis mindre vetenskaplig uppmärksamhet än andra behandlingsmetoder. Detta kan delvis förklaras av det faktum att yoga är en mer komplex, mångfasetterad behandlingsmetod. Trots dessa svårigheter har forskning kring yoga ökat och det finns nu flera studier som stödjer användningen av yoga i olika behandlingssyfte.
 
Yoga under tio veckor
Nóra Kerekes, lektor i psykiatri på Högskolan Väst, har tillsammans med Kriminalvården undersökt om tio veckors yoga på anstalt har någon effekt på de intagnas välbefinnande och beteende. Totalt fullföljde 152 intagna studien och yogagruppen uppvisade en positiv förändring i de flesta aspekter som studien undersökte.
 
– Deltagarna som deltagit i yoga var mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende, säger Nóra Kerekes.
 
Hon berättar också att de även presterade bättre på det datoriserade uppmärksamhets- och impulsivitetstestet, vilket var ett oväntat positivt resultat.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel