Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/8/2012

Nio av tio kvinnor med PMS lider i det tysta

Kvinnor har lidit av problem och smärta i samband med ägglossning och menstruation i alla tider, så kallade PMS-besvär, och trots samhällets starka utveckling i övrigt så fortsätter tvåtusentalets kvinnor att lida av PMS-besvär i hög utsträckning.
 
Nio av tio kvinnor med PMS lider i det tysta
Det finns en utbredd okunskap om PMS vilket leder till underbehandling och sänkt livskvalitet.
 
Nio av tio kvinnor uppger att deras livskvalitet påverkas negativt och två av tre kvinnor undviker sociala kontakter, nöjen och resor då de har PMS. Det är några av de resultat som framkommer i en ny webbundersökning som har genomförts av Netdoktor på uppdrag läkemedelsföretaget Lundbeck.
 
Okunskap och tabu
Mellan 20-30 procent av alla kvinnor i fertil ålder har PMS, det vill säga premenstruella syndrom. Den svårare formen kallas för premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS.
 
Omkring 300 kvinnor har deltagit i den webbaserade undersökningen som genomfördes under 22 dagar i februari 2012. Över 90 procent av kvinnorna i undersökningen angav att de har PMS-besvär i någon form. Undersökningen visar att 37 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen ibland måste sjukskriva sig till följd av PMS-besvären.
 
Problemen går dessutom inte enbart ut över den som är drabbade, endast nio procent tror att deras omgivning är opåverkad av deras besvär. Varannan kvinna (49 procent) tror att deras närmaste omgivning upplever dem som negativt inställda till det mesta när de har PMS och två av tre kvinnor (66 procent) tror att de skulle beskrivas som instabila och lättrörda.
 
Men PMS-besvär är tabubelagda och många kvinnor drar sig för att söka vård, bland annat därför att de inte vet vem de ska söka hjälp hos (23 procent) och för att de skäms och tycker att det är svårt att tala om problemen (13 procent).
 
– Den viktigaste informationen som framkommer i enkäten är att mer än hälften av kvinnorna som misstänker att de har PMS inte har sökt hjälp, trots att besvären påtagligt påverkar det dagliga livet. De skäl man anger för att inte söka är huvudsakligen att man inte tror att det finns någon effektiv behandling, att man inte vet vart man ska vända sig och rädsla för biverkningar av mediciner, säger Marie Bixo, professor i gynekologi och obstetrik vid Karolinska institutet.
 
Psykiska och fysiska symtom jobbigt vid PMDS
Den aktuella undersökningen visar att de som lider av lindrigare former av PMS framför allt lider av fysiska symtom så som spänningar i brösten och uppsvälldhet. De som har PMDS upplever framför allt att de får psykiska problem i form av oro, ångest, spänning och nedstämdhet.
 
Av de som har PMS behandlar majoriteten sina besvär med smärtstillande läkemedel (40 procent) och sju av tio har aldrig sökt hjälp för problemen. Även kvinnor med svår PMS, PMDS, undviker i ganska hög utsträckning att söka hjälp.
 
Det är ungefär hälften av kvinnorna (53 procent) som har sökt hjälp och de vanligaste behandlingsalternativen i denna grupp är motion (32 procent) samt behandling med SSRI-preparat (30 procent).
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel