Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 8/26/2015

Långvarig stress minskar kroppens läkande kraft

Långvarig psykologisk stress försämrar kroppens förmåga att producera det läkande och konstaterat hälsofrämjande hormonet DHEA-s. Det visar en studie som bekräftar orsaken mellan stress och ohälsa.
 
Långvarig stress minskar kroppens läkande kraft
Det är sedan tidigare känt att hormonet dehydroepiandrosteron-sulfat, eller DHEA-s, har skyddande och läkande funktioner i kroppen, till exempel när skadade celler repareras. Låga nivåer av DHEA-s har också konstaterats leda till ökad risk för ohälsa.
 
En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att långvarig psykologisk stress påverkar kroppens nivåer av DHEA-s. Två olika studier har jämfört DHEA-s nivåer hos personer som rapporterade att de upplevde långvarig stress med ostressade personer.
 
I den ena studien undersöktes förmågan att producera DHEA-s under ett akut stress test hos 36 män och kvinnor med olika grad av självrapporterad långvarig stress (från inte stressade alls till stressade). I den andra studien jämfördes basala DHEA-s nivåer mellan 41 stressade män och kvinnor med 40 ostressade.
 
Resultaten visar att de stressade i genomsnitt hade 50 procent lägre produktion av DHEA-s under det akuta stresstestet, och i genomsnitt 24 procent lägre grundläggande DHEA-s-nivåer jämfört med de som inte upplevde sig stressade.
 
Forskarna menar att en minskad förmåga att producera DHEA-s skulle kunna utgöra en ytterligare koppling mellan psykologisk stress och ohälsa och påskyndat åldrande.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel