Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/6/2018

Faktorer som påverkar immunförsvaret

Svensk forskning har identifierat vilka faktorer som har störst betydelse för vårt immunförsvar.
 
Faktorer som påverkar immunförsvaret
Forskarna har korskopplat tusen friska personers gener med deras immunceller, vita blodkroppar, och individuella förutsättningar samt livsstil.
 
Förhoppningen med studien är att analyserna ska ge skräddarsydd medicinering i framtiden.
 
Av alla faktorer som potentiellt kan förändra immunförsvaret visar studien att det finns fyra faktorer som har en kraftig effekt över hela immunförsvaret, medan ett antal genetiska mutationer har en mer lokal, men stark påverkan.
 
Faktorer som påverkar immunförsvaret
 
Rökning
Rökning har en väldigt bred och kraftig påverkan på immunsystemet. Bland annat ökar infektionsrisken då aktiva rökare har fler regulatoriska T-celler, även kallade Treg-celler. Dessa hämmar det adaptiva immunsvaret, vilket kan leda till ett sämre skydd mot infektioner.
 
CMV-virus
Cytomegalovirus, är ett vanligt förekommande herpesvirus som inte märks av särskilt mycket. Viruset påverkar delar av immunförsvaret extremt mycket då så kallade minnes T-celler, en typ av vit blodkropp med uppgift att bekämpa just detta virus, ökar kraftigt. I andra fall går mängden tillbaka till normalnivå efter att en patogen oskadliggjorts, men inte när det gäller just detta virus. Personer som smittats med CMV-virus har 12 gånger fler minnesT-celler. Trots det kan kroppen inte bli av med viruset. Tidigare studier har visat att personer med CMV-virus har ett ökat skydd mot influensa.
 
Kön
Kvinnor har en ökad risk för autoimmun sjukdom som reumatism. I den aktuella studien framkommer att kvinnor har fler MAIT-celler, som kan bidra till autoimmun sjukdom.
 
Ålder
Immunförsvaret förändras med åldern och risken att oftare drabbas av infektioner och kroniska sjukdomar ökar i takt med stigande ålder.
 
15 mutationer eller genetiska förändringar
Mutationer sker ständigt och är en del av människan och evolutionens utveckling. Av de 6 miljoner mutationer som studerades fann man att 15 av dessa har en stor lokal påverkan på immunsystemet. De förknippas med ökad risk för autoimmuna sjukdomar och man tror att de vita blodkropparna utgör en möjlig länk mellan mutationerna och autoimmuna sjukdomar.
 
 
Källa: Lunds universitet
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel