Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/23/2018

Skydda skelettet med probiotika

En ny svensk studie visar att kosttillskott med hälsofrämjande bakterier kan användas för att påverka människans skelett.
 
Skydda skelettet med probiotika
Forskarna såg att de äldre kvinnor som fick probiotika halverade benförlusten jämfört med kvinnor som bara fick placebo. Nu hoppas man att forskningen öppnar för ett nytt sätt att förebygga frakturer hos äldre.
 
Benskörhet, eller osteoporos, innebär att skelettet blir poröst och försvagas. Det gör att benen kan brytas redan vid låg belastning som vid ett fall från ståhöjd. Andelen personer med osteoporos ökar med åldern och efter 80 har en majoritet av kvinnorna sjukdomen.
 
– Det finns idag effektiva läkemedel som ges vid osteoporos, men eftersom benskörheten sällan upptäcks före den första frakturen finns stort behov av förebyggande behandlingar, säger Mattias Lorentzon, som är överläkare och professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 
Det är första gången forskare visar att det går att halvera den åldersberoende benförlusten hos äldre kvinnor om de får hälsofrämjande bakterier, så kallad probiotika.
 
I studien ingick 90 äldre kvinnor, i genomsnitt 76 år gamla. De fick varje dag under ett helt år ta ett pulver som antingen innehöll hälsofrämjande bakterier eller placebo. Det var slumpen som avgjorde vilka kvinnor som fick den aktiva behandlingen med mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri, eller pulver utan bakterier.
 
– Efter ett år, när vi avslutade studien, mätte vi kvinnornas benförlust i deras underben med datortomografi, och jämförde med de mätningar vi gjorde när studien inleddes. De kvinnor som fick pulver med aktiva bakterier hade bara förlorat hälften så mycket ben i skelettet jämfört med de som fått inaktivt pulver, säger Anna Nilsson, som är överläkare och docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 
Hon fortsätter:
 
– Ett annat positivt resultat från studien var att behandlingen tolererades väl, och att den inte gav mer biverkningar än för de kvinnor som fick placebo.
 
Det finns forskning som visat att tarmbakterier påverkar skelettet hos möss, men detta är den första studien där probiotika användes för att minska benförlusten hos äldre människor. Upptäckten kan få stor betydelse i framtiden.
 
– Äldre kvinnor är den grupp i samhället som har störst risk att drabbas av benskörhet och frakturer. Att vi kunnat visa att behandling med probiotika kan påverka deras benförlust innebär ett paradigmskifte. Probiotikabehandling kan bli ett effektivt och säkert sätt att förhindra uppkomsten av benskörhet hos många äldre i framtiden, säger Mattias Lorentzon.
 
 
Fakta:
Lactobacillus reuteri 6475
är en bakterie som anses ha flera hälsofrämjande egenskaper och liknande bakterier används redan i en rad olika kosttillskott på marknaden. Bakterien finns naturligt i människans mag-tarmkanal.
Bakterier i mage och tarm har de senaste åren fått stor uppmärksamhet, eftersom sammansättningen av vår bakterieflora visats ha samband med sjukdomar som diabetes och fetma.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel