Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/1/2012

Minska risken för stroke med lite choklad

En ny svensk studie visar att en liten mängd choklad varje vecka kan sänka risken för att drabbas av stroke. Studien bygger på enkätsvar från 37.000 svenska män i åldern 49-75 år.
 
Minska risken för stroke med lite choklad
Männen i studien fick svara på en enkät med frågor om sina matvanor, bland annat hur ofta de åt choklad. Forskarna samkörde sedan uppgifterna med Socialstyrelsens nationella patientregister och kunde då identifiera 1995 strokefall under en tioårsperiod.
 
Det visade sig att de deltagare som åt den största mängden choklad, drygt 60 gram choklad i veckan, hade 17 procent lägre risk att drabbas av stroke jämfört med de som inte åt någon choklad alls.
 
- Vi vet från tidigare forskning att choklad kan bidra till kardiovaskulär hälsa, men det här är den första studien som funnit belägg för att choklad också kan bidra till minskad risk för stroke hos män, säger docent Susanna Larsson, som lett forskningen.
 
I en mer omfattande så kallad metaanalys av flera tidigare studier, som sammantaget omfattade 4260 strokefall, var risken att drabbas av stroke 19 procent lägre bland de som hade den högsta konsumtionen av choklad, jämfört med de som inte åt choklad alls.
 
För varje ökning av chokladkonsumtionen med 50 gram i veckan minskade strokerisken med ungefär 14 procent. Ett intressant delfynd i studien är också att det inte tycks spela någon roll om chokladen är mörk eller ljus.
 
- Normalt är det mörk choklad som kopplas till förbättrad hjärtkärlhälsa. Men i vår studie var omkring 90 procent av den choklad som deltagarna åt vanlig så kallad mjölkchoklad, säger Susanna Larsson.
 
Forskarna tror att chokladätandets hälsosamma effekt kan kopplas till så kallade flavonoider som finns i chokladen och som fungerar som antioxidanter, det vill säga förhindrar inflammation och åderförkalkning.
 
- Det är också möjligt att flavonoiderna i choklad minskar koncentrationen av dåligt LDL-kolesterol och bidrar till sänkt blodtryck, säger Susanna Larsson.
 
Sambandet mellan chokladkonsumtion och stroke kunde inte förklaras av etablerade riskfaktorer för sjukdomen, men eftersom den aktuella studien är observationell kan forskarna inte helt utesluta möjligheten att det är någon annan faktor än chokladen som är gynnsam.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel