Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/23/2009
Uppdaterad: 10/24/2009

Även högt pH skadar tänderna

Att sura ämnen kan fräta sönder emaljen har varit känt länge, men nu visar en ny studie från Sahlgrenska akademin att även kraftigt basiska ämnen kan skada tänderna. Ämnen med högt pH-värde kan göra emaljen mer sårbar.
 
Även högt pH skadar tänderna
Studien är genomförd vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin och publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Dentistry.
 
- Studien visar att också basiska ämnen är skadliga för tänderna, men själva skadeprocessen ser annorlunda ut jämfört med exponeringen från sura drycker eller syraångor inom industrin, säger Fabian Taube, yrkeshygieniker och en av forskarna bakom studien.
 
Det var några fall av yrkesskador i samband med biltvätt och rekonditionering som väckte forskarnas intresse. Gemensamt för fallen var exponering av ett basiskt avfettningsmedel som sprayades på delar av bilarna. Medlet visade sig ha ett pH-värde på mellan 12 och 14, och är alltså mycket basiskt.
 
- Exponeringen för detta medel gjorde att tandytan skadades och emaljen flagnade bort. Den typen av skador gör att risken för karies och andra tandskador ökar markant, säger Jörgen Norén, övertandläkare och professor vid Sahlgrenska akademin.
 
Det basiska avfettningsmedlet används framförallt inom livsmedelsindustrin, bland annat för rengörning av storkök, men är även vanligt inom bilvårdsbranschen.
 
- Yrkesskador på tänder från exponering av basiska medel är antagligen inte lika vanligt som de skador som orsakas av sura medel, men det blir ett problem när arbetsgivare inte informerar om riskerna eller inte ger tillgång till rätt skyddsutrusning, säger Fabian Taube.
 
I studien utsattes utdragna tänder för avfettningsmedel och andra basiska lösningar. Emaljproverna undersöktes sedan med svepelektronmikroskop och med olika spektroskopiska analysmetoder.
 
Forskarna kan konstatera att det sker en snabb upplösning av organiskt material på tandens yta, som till exempel plack. Resultaten tyder på att även de organiska beståndsdelarna i emaljen påverkas av exponeringen, eftersom emaljen blir mer porös.
 
- Däremot har vi inte kunnat visa att de basiska medlen förändrar sammansättningen i de mineral som utgör huvuddelen av emaljen. På så sätt skiljer sig effekterna från de som uppstår vid exponering av syror, säger Fabian Taube.
 
 
Fakta:
Tandemalj
Emaljen, kroppens hårdaste vävnad, är ett uppemot två millimeter tjockt lager över tänderna i munnen.
 
Endast två procent av emaljen är organiskt material, resten är olika mineraler och vatten.
 
Den organiska delen utgörs av protein, lipider och citrat och den oorganiska av kalciumhydroxylapatit och kalciumfluorapatit.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
1/26/2012 9:56:57 PM - dlLnHKpbYJay
GYAJULChiobQWrgdW
When you think about it, that's got to be the right ansewr.
 
12/24/2011 9:57:48 AM - 1
1
1
 
12/24/2011 9:57:47 AM - 1
-1'
1
 
12/24/2011 9:57:47 AM - 1
1
1
 
12/24/2011 9:57:46 AM - 1
1
-1'
 
12/24/2011 9:57:46 AM - -1'
1
1
 
5/25/2011 11:48:44 PM - uJdwQpAVhdK
otWvGVVNWKQlG
Your answer was just what I neeedd. ItÂ’s made my day!
 
1/21/2010 11:17:51 AM - Uis
Nils
:::
 
1/21/2010 11:09:23 AM - Simon Jansson
y
pH-
 
1/21/2010 11:07:41 AM - Vidar Vesser
Get <3
Hejjjjj
 
1/21/2010 11:07:19 AM - Fredde
HEJ
hej
 
Kommentera denna artikel