Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 1/13/2014

Bakteriefloran påverkar risken för astma

En mager bakterieflora i tarmen hos spädbarn kan orsaka astma när de kommer i skolåldern. Det visar 7-årsuppföljningen i en flerårig studie ledd av forskare vid Linköpings universitet.
 
Bakteriefloran påverkar risken för astma
2011 publicerades resultaten av en omfattande kartläggning av tarmfloran hos allergiska och friska barn.
 
I proven från spädbarnstiden var mångfalden och variationsrikedomen – diversiteten – av bakteriestammar signifikant mindre hos dem som utvecklat allergiskt eksem när de fyllt två år.
 
Studien följdes upp när de 47 deltagande barnen fyllt sju år. Då hade åtta av dem, 17 procent, drabbats av kronisk astma. 28 procent hade hösnuva, 26 procent hade fortfarande eksem och 34 procent reagerade på pricktest mot allergiframkallande ämnen. Men det var bara astmafallen som kunde förknippas med mager tarmflora vid en veckas och en månads ålder.
 
Det kan tyckas långsökt att innehållet i mage och tarmar kan ha effekter i luftvägarna. Resultaten i denna studie stärker dock ett sådant samband, vilket tidigare påvisats i djurstudier.
 
– En tarmflora med stor mångfald under de första levnadsmånaderna verkar vara viktig för utmognaden av immunsystemet, säger Thomas Abrahamsson, barnöverläkare och forskare vid Linköpings universitet och försteförfattare till studien.
 
Hypotesen är att immunsystemet behöver ”tränas” av många olika mikroorganismer för att fungera effektivt. I brist på tillräcklig stimulans från många olika bakterier kan systemet överreagera mot ofarliga antigen i omgivningen.
 
En bakterieflora med hög diversitet har också visats stärka slemhinnornas barriärfunktion.
 
– Vi spekulerar att en bristande mognad av immunsystemet i tidig ålder och en försämrad barriärfunktion kan öppna för vissa typer av virusinfektioner som kan kopplas till astmautveckling, säger seniorförfattaren Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel