Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/27/2014

Fleromättat fett ökar risken för allergier hos barn

Forskning vid Chalmers visar att omättade fettsyror kan öka risken för allergi. Forskarna fann särskilt starka skäl när det gäller omättade fettsyran omega-3.
 
Fleromättat fett ökar risken för allergier hos barn
I studien undersöktes fettsammansättningen i navelsträngsblodet hos 129 nyfödda barn.
 
Barnen föddes i Östersund under åren 1996-1997. Deras navelsträngsblod sparades i frysen och barnen följdes med regelbundna allergikontroller upp till till 13 års ålder.
 
48 av de utvalda barnen hade inga tecken på allergi under uppväxten, medan 44 hade luftvägsallergi som astma eller hösnuva och 37 av barnen hade atopiskt eksem, böjveckseksem, allergiskt eksem, vid 13 års ålder.
 
När man undersökte fettsyramönstret fann man att de som var allergiska vid 13 års ålder hade högre andel fleromättat fett i blodet vid födelsen än de som inte utvecklat allergi.
 
Både en hög andel omega-3-fettsyror och en hög andel omega-6-fettsyror visade sig vara riskfaktorer för allergiutveckling. De nyfödda som kom att förbli icke-allergiska under uppväxten hade däremot en högre andel enkelomättat fett i navelsträngsblodet.
 
Forskarna tror att det beror på att omättat fett dämpar aktiveringen av immunsystemet och därmed motverkar att spädbarnets immunsystem mognar. Man jämför med att immunsystemets mognad förhindras om vi lever för rent.
 
Enligt forskarna är det sedan tidigare känt att omättade fettsyror hämmar immunsystemets aktivering och spädbarnets immunsystem behöver få en kick-start för att mogna på rätt sätt.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel