Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/6/2014

Miljögifter i damm

I dammet bakom soffan eller under sängen finns en rad miljö- och hälsofarliga kemikalier. Här får du tips på hur du kan undvika dom.
 
Miljögifter i damm
Vi får i oss damm med varje andetag, barn dessutom när de suger på dammiga föremål. I dammet finns rester av miljögifter som i vissa fall redan i mycket låga koncentrationer kan påverka människans fortplantningsförmåga.
 
Naturskyddsföreningen har i ett samarbete med tolv andra länder samlat in damm från sovrum och låtit analysera proverna i Sverige. I analyserna har man valt att titta närmare på innehållet av ftalater, nonylfenoler, perflourerade ämnen, bisfenol A, metylkvicksilver, metalliskt kvicksilver, bly och kadmium.
 
Resultatet visar att det förekommer i alla deltagande länder och att inget hem genomgående var bättre än något annat. Man kunde också se att kemikalierna samverkar med varandra och att kemikalier som var för sig framstår som oproblematiska kan tillsammans vara mycket skadliga för hälsa och miljö, den så kallade cocktaileffekten.
 
I dammråttorna som samlades in hittade man bland annat
 
 • Bromerade flamskyddsmedel (PBDEer)
  Mycket svårnedbrytbara i naturen. Ackumuleras i organismer och flera av dem kan, eller misstänks kunna, störa kroppens hormonsystem, påverka fertilitet och orsaka cancer.
   
 • Polyklorerade bifenyletrar (PCBer)
  Mycket svårnedbrytbara i naturen. Flera av dem kan, eller misstänks kunna, störa kroppens hormonsystem, påverka fertilitet och orsaka cancer.
   
 • Ftalater
  Bryts lätt ned i naturen, men några av dem kan störa kroppens hormonsystem och påverka fertiliteten. Vissa är klassificerade som reproduktionstoxiska (giftiga) och misstänks vara cancerogena.
   
 • Bisfenol A
  Stör kroppens hormonsystem. Fertilitetsstörningar och cancer är effekter som man sett i djurstudier.
   
 • Alkylfenoler
  Svårnedbrytbara i naturen och ackumuleras i organismer. Är i varierande grad hormonstörande och kan påverka mänsklig fertilitet.
   
 • Parabener
  Konserveringsmedel som snabbt bryts ned i kroppen, men som i varierande grad är hormonstörande och kan påverka fertilitet.
   
 • Perfluorerade ämnen
  Mycket svårnedbrytbara i naturen och ackumuleras i organismer. Djurstudier har visat att perfluorerade ämnen kan påverka immunsystemet, kroppens hormonsystem, födelsevikt och leda till missbildningar.
   
 • Bekämpningsmedel
  Metoxyclor, Prokloraz, Vinklozolin kan störa kroppens hormonsystem, med effekter som fertilitetsstörningar och cancer.
   
 • Tungmetaller, inklusive metylerat kvicksilver
  Metaller ackumuleras i miljön och i organismer. Tungmetaller är mycket giftiga och, till exempel bly och kadmium är cancerogena. Kvicksilver och metylkvicksilver skadar nervsystemet.
   
  Så undviker du miljögifterna i ditt hem
   
 • Använd rengöringsmedel som är märkta med Bra Miljöval.
   
 • Välj möbler i trä, istället för plast och andra konstmaterial, det finns till exempel Svanen-märkta sängar.
   
 • Välj miljömärkta och ekologiska kläder och tyger.
   
 • Förvara plastleksaker och hygienprodukter i något annat rum än sovrummet.
   
 • Minska på mängden hygienartiklar med parfym. Låt de du har stå i badrumsskåpet.
   
 • Undvik plastgolv av PVC. Linoliumgolv är okej eftersom det är linoljebaserat.
   
 • Välj vanliga tapeter itället för de med strukturbeläggning i mjuk plast.
   
 • Välj miljömärkt färg.
   
 • Undvik mattor med plast på undersidan. Välj hellre naturmaterial.
   
 • Våttorka golven så försvinner även de mindre partiklarna som annars kommer ut igen via utblåset på dammsugaren. Det räcker med en eller ett par gånger i veckan.
   
 • Att vädra då och då hjälper också. Ett snabbt korsdrag är bra.
   
 • Välj gärna ull material. Det brukar inte behandlas med flamskyddsmedel.
   
 • Köp begagnat. Begagnade möbler släpper oftast ifrån sig färre ämnen än nya.
   
   
  Källa: Naturskyddsföreningen
   
 •  
  Fakta:
   
   
  Kommentarer på denna artikel
   
  Inga kommentarer har skrivits än
  Kommentera denna artikel