Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/22/2016

Växter minskar föroreningar om de placeras rätt

Stadens växter kan påverka den lokala luftkvaliteten både positivt och negativt.
 
Växtlighet som träd och buskar kan minska den totala mängden luftföroreningar genom att luften filtreras. Men växtlighet i trånga gaturum kan försämra luftkvaliteten lokalt om den placeras så att den stänger in luftföroreningarna
 
Det kan uppstå om växterna är placerade som vindskydd. Det gör att vindhastigheten minskar och utspädningen av lokala utsläpp kan öka halterna i närområdet. Det är därför viktigt att tänka på var man placerar växtligheten.
 
I täta stadsmiljöer där utspädningen av luftföroreningar kan vara begränsad redan utan vegetation är det en stor risk att halterna ökar om växtligheten placeras fel. Undvik till exempel tät plantering av täta träd i trånga och trafikerade gaturum.
 
Däremot är det bra att placera växtlighet som en barriär mellan utsläppskällor och befolkningen, till exempel vid större transportleder, så att spridningen av föroreningarna begränsas och luften filtreras på vägen.
 
Tips för placering av buskar och träd:
 
 • Placera gärna växtlighet nära utsläppskällan där halterna är höga, för att öka möjligheten att filtrera bort föroreningar eller styra undan den förorenade luften.
   
 • Använd med fördel vegetation som barriärer mellan trafiken och befolkningen. Välj låga häckar om utspädningen av föroreningarna är viktig på platsen.
   
 • Planera redan från början vilken typ av växter som ska planteras var och tag hänsyn till alla de effekter av vegetation som kan uppstå i en komplicerad stadsmiljö. Väg också olika delar av miljöeffekterna mot varandra.
   
  Källa: VTI rapport
 •  
   
  Kommentarer på denna artikel
   
  Inga kommentarer har skrivits än
  Kommentera denna artikel