Publicerad: 6/5/2009
Ny kunskap kring ledgångsreumatism hos rökare
Det är känt sedan tidigare att rökning ökar risken för ledgångsreumatism. Även att SE-alleler (en typ av genvarianter) har ett finger med i spelet. Nu visar en studie som genomförts vid Karolinska Institutet att det inte är någon skillnad på vilken SE-allel man har - alla ökar risken för ledgångsreumatism i samband med rökning.
 
Ny kunskap kring ledgångsreumatism hos rökare

Fotograf:
Kicki Blom

Ungefär 60 procent av personer med ledgångsreumatism bär på antikroppen ACPA (anti-citullinated protein antibody) och kallas för ACPA-positiva.
 
Tidigare studier har visat att ACPA-positiva rökare har högre risk att utveckla ledgångsreumatism om de också har så kallade SE-aller, vissa DNA-sekvenser i en gen kallad HLA-DRB1.
 
I den aktuella studien undersökte forskarna ifall sambandet mellan rökning och varje specifik variant av SE-alleler skiljer sig samt om förekomsten av antikroppen ACPA utgör någon skillnad för risken att utveckla ledgångsreumatism.
 
Studien innefattade 1 319 patienter med ledgångsreumatism och 943 friska människor, både rökare och icke-rökare. Resultatet visade att alla varianter SE-alleler hade starka samband med rökning hos ACPA-positiva patienter och ökade risken för att utveckla ledgångsreumatism.
 
- Det betyder att vi fått ytterligare kunskap om hur rökning orsakar ledgångsreumatism och att denna risk är särskilt stor hos individer som bär vissa riskgener. Detta innebär att det är särskilt viktigt för individer med ledgångsreumatism i släkten att undvika rökning, säger Emeli Lundström, en av forskarna bakom studien.
 
källa: Karolinska institutet
Publikation: "Gene-environment interaction between the DRB1 shared epitope and smoking in the risk of anti-citrullinated protein antibody-positive rheumatoid arthritis: All alleles are important" Lundström E, Källberg H, Alfredsson L, Klareskog L, Padyukov L, Arthritis & Rheumatism, 2009 May 2860(6):1597-1603, Epub ahead of print.