Publicerad: 7/6/2009
Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens
Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet jämfört med de som är gifta eller sambor. Detta visas i en forskningsstudie ledd av Miia Kivipelto från Karolinska Institutet.
 
Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens

- De som i medelåldern har förlorat sin partner eller skilt sig löper tre gånger så stor risk att drabbas av demens, säger Miia Kivipelto.
 
Även om det har förekommit en rad studier som kopplar samman livet i en parrelation med god hälsa och långt liv är detta den första studien som har inriktats på sambandet mellan civilstånd och risk för demens.
 
Forskargruppen som är från Finland och Sverige intervjuade ett slumpmässigt urval av män och kvinnor från de 2000 vuxna. Deltagarna kom från två områden i östra Finland och intervjuades först när de var i 50-årsåldern och därefter igen efter cirka 21 år. Deltagarna delades in i följande grupper: gifta/sambor, singlar, skilda eller änkor/änklingar.
 
De undersökte också om det fanns ett samband mellan att leva ensam och att vara bärare av genvarianten (eller allelen) e4 av apolipoprotein E, den kända genetiska riskfaktorn för Alzheimers sjukdom.
 
Resultaten visar att människor som lever utan partner under medelåldern löper större risk att utveckla kognitiv nedsättning senare i livet jämfört med de som lever i en parrelation. Personer som förlorar sin partner i denna ålder löper tre gånger så stor risk att utveckla demens.
 
I studien dras också slutsatsen att bärare av genvarianten e4 av apolipoprotein E som förlorar sin partner och som fortsätter att leva ensamma löper större risk för att utveckla Alzheimers sjukdom.
 
- De här resultaten är viktiga för att förebygga demens och kognitiv nedsättning. Nu vet vi att det skulle vara värdefullt att erbjuda stödjande åtgärder till människor som har förlorat sin partner, menar Miia Kivipelto.
 
I takt med att livslängden ökar i olika delar av världen blir demens ett allt större hälsoproblem. År 2005 var uppskattningsvis 25 miljoner människor drabbade av demens och antalet drabbade förväntas öka till 81,1 miljoner år 2040.
 
Fakta:
Läs mer om Alzheimers och demens
 • Ett enkelt blodprov kan påvisa Alzheimers sjukdom>>
   
 • En kopp kaffe om dagen kan ge skydd mot Alzheimers>>
   
 • Selleri och grön paprika kan lindra Alzheimers>>
   
 • Vitamin B12 minskar risken för demens hos äldre>>
   
 • Snabbmat möjlig riskfaktor för Alzheimers>>
   
 • Omega 6 fett kopplas till Alzheimers>>
   
 • Utåtriktad och avspänd personlighet kan skydda mot demens>>
   
 • Lätt motion ger bättre minne>>
 •