Publicerad: 10/17/2009
Ny bild av hur kroppspigment uppstår
Hudens pigmentceller kan bildas från helt andra celler än vad forskarna hittills har trott, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Resultaten, som publiceras i tidskriften Cell, innebär också att en ny sorts stamceller har upptäckts.
 
Ny bild av hur kroppspigment uppstår

Kroppens pigment utgör ett nödvändigt skydd mot UV-strålning. Det består av ämnet melanin som produceras av pigmentceller i huden, så kallade melanocyter.
 
Enligt den etablerade teorin om kroppspigmentering knoppas pigmentcellerna av från ryggmärgen under den tidiga fosterutvecklingen och vandrar därefter till huden i hela kroppen där de finns i resten av livet.
 
Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat att de flesta pigmentceller i själva verket uppstår senare i fosterutvecklingen, från en omogen celltyp som finns i hudens nervtrådar.
 
Dessa celler, kallade Schwanncellprekursorer (SP), finns även hos vuxna individer. Forskarna visar också att skador i nervceller hos vuxna kan leda till att ett ökat antal pigmentceller mognar ut så att en så kallad hyperpigmentering uppstår runt nerven.
 
– Våra fynd kan ge ny förståelse för hur förändringar i hudpigmentering uppstår, och inte minst för de kopplingar man har sett mellan neurologiska sjukdomar och förändringar i pigmentering, säger professor Patrik Ernfors som har lett studien.
 
Resultaten kastar också ett nytt ljus över SP-celler, som tidigare har betraktats som en omogen form av stödjeceller i nervsystemet. Forskarna beskriver hur en förändring i cellsignalering kan få de SP-celler som finns i huden att istället utvecklas till pigmentceller, och menar att SP-celler egentligen är en form av stamceller.
 
– Det kan leda till en bättre förståelse exempelvis av hur hudcancerformen melanom uppstår. Hittills har man trott att den uppstår från melanocyter, men kanske uppstår den egentligen från SP-cellerna, säger Patrik Ernfors.
 
 
Publikation: “Schwann Cell Precursors from Nerve Innervation is a Cellular Origin of Melanocytes in Skin”, Igor Adameyko, Francois Lallemend, Jorge B Aquino, Piotr Topilko, Jorge A Pereira, Thomas Müller, Nicolas Fritz, Anna Beljajeva, Makoto Mochii, Isabel Liste, Dmitry Usoskin, Ueli Suter, Carmen Birchmeier & Patrik Ernfors, Cell, 16 oktober 2009.