Publicerad: 10/19/2009
Anabola steroider påverkar hjärnan
Anabola androgena steroider kan orsaka försämrat rumsligt minne och nedsatt inlärningsförmåga, visar studier på hanråttor. Resultaten ger även en möjlig fingervisning om vilka effekter Anabola steroider kan tänkas ha på människor.
 
Anabola steroider påverkar hjärnan

Anabola androgena steroider (AAS) påverkar hjärnans kommunikationssystem, vilket ger upphov till psykiska effekter.
 
Hjärnans celler kommunicerar med varandra via så kallade transmittorer, som frisätts från en cell och sedan binder till mottagarenheter, så kallade receptorer, på nästa cell.
 
Kristina Magnusson vid Uppsala universitet har i en avhandling studerat två sådana transmittorer, vars frisättning är kopplad till aggressivt beteende respektive kognitiva processer och beroendemekanismer i hjärnan.
 
Båda kan brytas ner till mindre transmittorsubstanser, som fortfarande är biologiskt aktiva som bindemedel till andra receptorer, och kan därför ge upphov till helt andra effekter.
 
I avhandlingen undersöker hon vilka effekter behandling med nandrolon, en vanlig typ av AAS, har på hanråttor.
 
Resultaten visar tydligt att nandrolon påverkar nedbrytning av de båda transmittorerna, och även påverkar den receptor som den ena transmittorn binder till.
 
- De här förändringarna i hjärnan kan vara en del av förklaringen till de beteendeförändringar som rapporterats hos AAS-missbrukare, säger Kristina Magnusson.
 
Resultaten från ett beteendeförsök visar att de råttor som fått nandrolon fick försämrat rumsligt minne och sänkt inlärningsförmåga. De fick också förändringar i dynorfin-systemet i hippocampus, ett område i hjärnan som är starkt kopplat till minnesfunktioner.
 
- Det går inte att översätta resultaten från de här studierna på djur rakt av och vara säker på att AAS har samma effekter på människor. Men resultaten ger ändå en fingervisning om vilka effekter som skulle kunna uppstå hos mänskliga AAS-missbrukare, säger Kristina Magnusson .
 
Fakta:
Anabola amdrogena steroider - AAS
består av det manliga könshormonet testosteron eller ämnen som liknar testosteron.
 
Alla idag kända AAS har både muskeluppbyggande och maskuliniserande effekter. Tidigare har användandet av AAS främst förekommit bland atleter och kroppsbyggare i syfte att öka den fysiska prestationen, men idag används AAS även utanför den idrottsliga sfären och i andra syften, till exempel för att öka det egna självförtroendet.