Publicerad: 3/3/2010
Läkemedelsverket varnar för bantningsmedlet Super Slim
Läkemedelsverket har fått rapporter från flera konsumenter om oväntade reaktioner i samband med intag av bantningsmedlet Super Slim, som säljs på flera sajter på nätet.
 
Bantningsmedlet Super Slim har visat sig innehålla höga halter av läkemedelssubstanserna sibutramin och fenolftalein som tidigare använts i laxermedel.
 
Detta innehåll är inte deklarerat på förpackningen, och Super Slim är inte ett godkänt, kontrollerat läkemedel. Läkemedelsverket varnar konsumenter för att använda produkten.
 
Biverkningar
Sibutramin är en läkemedelssubstans och ingår i läkemedlet Reductil som är godkänt som tillägg till ett behandlingsprogram för överviktiga. Mängden sibutramin i Super Slim är 2,5 gånger högre än i begynnelsedosen för Reductil.
 
Det är vanligt att hjärtat slår snabbt och hårt när man tar sibutramin, samt man blir torr i munnen, får svårt att sova och blir yr. Ett exempel på tillstånd då man inte ska ta sibutramin är allvarliga ätstörningar.
 
Om man har hjärtkärlsjukdom såsom kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller dåligt kontrollerat blodtryck kan intag av sibutramin leda till allvarliga biverkningar som till exempel permanent blodtrycksstegring. Personer över 65 år eller under 18 år löper ökad risk för biverkningar.
 
Sibutramin kan utlösa psykiska biverkningar såsom depression både hos dem som tidigare varit deprimerade och utan sådan sjukhistoria. Vidare bör kvinnor i fertil ålder aktivt rekommenderas att undvika graviditet under pågående behandling med Reductil.
 
Fenolftalein användes som i laxermedel under större delen av 1900-talet, men användningen av denna substans har försvunnit i sådana produkter på grund av misstänkt cancerframkallande effekt.